Bedrijventerreinen

Bedrijventerreinen: belangrijk voor de arbeidsmarkt en de wijkeconomie. Het zijn broedplaatsen voor innovatie en vernieuwing. Tegelijkertijd sluit de ruimtelijke opzet en bedrijvigheid niet altijd meer aan bij de vraag van vandaag. Hoe worden de potenties benut? Welke functies passen wel, en welke niet? Wanneer volstaat revitalisering, wanneer is transformatie een passend perspectief? De praktijk laat zien een ‘traditionele’ benadering geen oplossing biedt. Onze overtuiging is dat een vernieuwende aanpak nodig is waarbij het lokale DNA centraal staat.

 

Seinpost en bedrijventerreinen

Van onderzoek, advies tot regie op de realisatie van het gewenste ontwikkelingsperspectief. Gedurende het gehele proces kunt u ons inschakelen. We brengen het economisch perspectief in beeld, reiken instrumenten aan om het economisch functioneren te versterken en verbinden partijen. De inhoudelijke opgave en overeenkomstige belangen vormen daarvoor het vertrekpunt.