Centrumontwikkeling

Hoe kunt u ook in economisch mindere tijden de kansen van een centrum(ontwikkeling) benutten? Op welke wijze kunnen de belangen van partijen beter met elkaar worden verbonden? Wat is een passende rolverdeling, ook met het oog op een acceptabel risicoprofiel van partijen?

 

De oplossing ligt in een andere aanpak van onze centra; initiatieven en ideeën van partijen uit een gebied moeten centraler komen te staan. Het wordt nog belangrijker om met alle betrokken partijen het proces voorspoedig en succesvol te doorlopen. Een goed gevoel voor belangenmanagement is een kritische succesfactor.

 

Seinpost en centrumontwikkeling

Wij leveren ‘procesmanagers nieuwe stijl’ met een sterke lokale betrokkenheid en bieden u specifieke deskundigheid (ruimtelijk-economisch, veiligheid en leefbaarheid, jeugd) aan.

 

Onze procesmanagers werken in Barendrecht en Vlijmen aan de ontwikkeling van duurzame centrumlocaties waar mensen prettig kunnen wonen, werken en elkaar kunnen ontmoeten in een onderscheidend winkel- en verblijfsmilieu.

Daarnaast is door ons voor diverse centrumplannen ruimtelijk-economisch onderzoek en advies (detailhandel, horeca, cultuur, maatschappelijke en zorgvoorzieningen, kantoren) en leefbaarheidsonderzoek verricht.