Detailhandel

Heeft ons stadscentrum een onderscheidend winkelaanbod? Hoe kunnen wij in onze wijk of dorpscentrum een zo compleet mogelijk aanbod aan detailhandel bereiken? Welke omvang heeft een moderne supermarkt? Beperkt branchevervanging zich tot detailhandel? Hoe beïnvloeden de digitale mogelijkheden de winkelstructuur? Is de leegstand verontrustend?

 

De detailhandel is van groot belang voor het woon- en leefklimaat. De effecten zijn niet alleen economisch, maar ook sociaal en maatschappelijk. Gemeenten en corporaties hebben daarom belang bij een evenwichtige en krachtige winkelstructuur. Verhuurders moeten hiervoor hun vastgoedportefeuille up-to-date houden. 

 

Seinpost en detailhandel

Onze jarenlange praktijkervaring stoelt op zowel onderzoeksmatig als uitvoerend werk. Het bepalen van de specifieke mogelijkheden is meer dan een rekensom. Een kritische gebiedsscan helpt de mogelijkheden te onderbouwen. De ambities stellen wij samen met betrokkenen op, na een diepgaande economische analyse. Juist ook ondernemerschap en durf bepalen immers de opties. Ons eigen zorgvuldig opgebouwde draagvlakmodel biedt bovendien allerlei aanknopingspunten. Door middel van brancheringsafspraken en ontwikkelovereenkomsten verzilveren wij de kansen.

 

In september 2011 organiseerden wij een studiedag over de aanpak van dorpscentra. U kunt de presentaties en verslagen van deze dag downloaden.