Economie en ruimte

“De economische potentie in een gebied ten volle benutten door bloeiend ondernemerschap, levendige wijken en zelfbewuste bewoners. Het gebied is daarbij opdrachtgever; kennis, proces en betrokkenheid zijn onze instrumenten.” 

Economie en ruimte veronderstelt vooruitzien en plannen. Nu wellicht nog meer dan voorheen. De economische ontwikkelingen gaan immers snel en vereisen strategie en samenhang. Een gezamenlijke en gedragen visie is volgens Seinpost van levensbelang voor de ontwikkeling van gebieden. Wij kiezen voor draagvlak vanuit het gebied. Samen met u betrekken wij alle (lokale) partijen die in een gebied aanwezig zijn bij onze adviezen en uitvoering.

Nieuws

Agenda