Gebiedsontwikkeling

Hoe kan met minder middelen een gebied (her)ontwikkeld worden? Wat betekenen demografische ontwikkelingen? Hoe gaan we om met andere partijen die hun rol herdefiniëren? De opgaven zijn niet veel veranderd; het zijn nog steeds gebiedsontwikkelingen op regio-, stads-, wijk-, of dorpsniveau, die niet zijn terug te brengen tot een verzameling projecten en gebouwen. De manier van werken en de context is wel veranderd.

 

Een voor ons herkenbaar beeld. Wij nemen de sociaal-economische context van - en initiatieven uit - een gebied sinds jaar en dag als uitgangspunt.  

 

Seinpost en gebiedsontwikkeling

U profiteert van onze jarenlange expertise mee als plan- en methodiekontwikkelaar, analist, adviseur, uitvoerder, projectleider en procesbegeleider. Wij zijn constant op zoek naar nieuwe methoden en strategieën om lokale initiatieven in te passen en antwoorden te bieden op hedendaagse opgaven. Uiteraard bieden wij u ook beproefde instrumenten als een ondernemersfonds of een vastgoed(ontwikkelings)maatschappij.

 

Of het nu om de realisatie van de ‘aandachtswijken' gaat, over plattelandsontwikkeling, of de economische versterking van regio's, Seinpost kan een wezenlijke bijdrage leveren. Wie daarbij als (formeel) opdrachtgever optreedt, is ons om ’t even.