Horeca

Wilt u het horeca-aanbod in uw gemeente versterken en zorgen voor een duidelijke structuur? Hoe kunt u sturen op ontwikkelingen, initiatieven stimuleren, maar tegelijkertijd waken voor overlast? Gezellige terrassen op een plein en aantrekkelijke restaurantjes, die aansluiten bij de wensen van consumenten hebben een positief effect op een gebied. Horeca zorgt voor levendigheid. Het kan echter ook voor problemen zorgen. Geluidsoverlast, stankoverlast en buitensporige terrassen kunnen flinke druk op het woon- en leefklimaat leggen. Van belang is dat de juiste soort horeca op de juiste plek gesitueerd is - of zich vestigt. 

 

Seinpost en horeca

Wij kunnen u adviseren over hoe u kunt sturen om de horecasector in uw gemeente goed te laten functioneren. Wij bieden u een instrumentarium om de gewenste horecastructuur te bereiken en een aanpak om de overlast te beheersen. Waar mogelijk benutten wij specifieke kennis en ervaring van ZKA.