Monitoring en (evaluatie)onderzoek

 'Doen we het goed?' of 'Wat kan er beter?' zijn veel voorkomende vragen die gemeenten zichzelf stellen. Onderzoek biedt u inzicht in de effecten van het gevoerde beleid en maakt de invloed van trends en ontwikkelingen zichtbaar. Seinpost kan dergelijke vragen beantwoorden met behulp van monitoring en (evaluatie)onderzoek. Wij hebben een breed palet aan instrumenten en brengen bij iedere opdracht onze eigen expertise en ervaringen mee.

 

Seinpost en Monitoring en (evaluatie)onderzoek

In ons onderzoekswerk maken wij gebruik van zowel kwantitatieve als kwalitatieve methoden. Bij het opzetten van een nieuw onderzoek baseren wij ons altijd op de lokale situatie, want alleen op de specifieke situatie toegesneden onderzoek leidt tot meer bewustzijn bij de verschillende partijen. Alleen dan kunnen de inspanningen van de verschillende partijen tot een verbeterd functioneren leiden.

 

Monitoring en (evaluatie)onderzoek heeft als doel om -door middel van verkregen inzichten- richting te geven aan uw toekomstig beleid. Het doen van onderzoek mag zodoende nooit een op zichzelf staand doel worden, er moet altijd een koppeling zijn naar beleid.