Omstreden voorzieningen, kwetsbare groepen

Ook kwetsbare groepen als dak- en thuislozen, prostituees en verslaafden hebben recht op een plek in onze maatschappij. Bij het creëren van verblijfplaatsen voor deze doelgroepen zal zowel aandacht moeten zijn voor het individu als de omgeving. Dat vereist maatwerk. Maatwerk op lokaal niveau vanuit de wetenschap dat iedere omstandigheid anders is, maar ook iedere doelgroep.

 

Seinpost heeft op tal van plekken in Nederland en België aangetoond dat maatwerk te kunnen leveren. Wij, als specialist op de terreinen leefbaarheid en veiligheid, hebben onze focus op de kwaliteit van ‘samen leven'. We hanteren een leefbaarheidsmonitor, bestuderen en onderzoeken de aard, het type en de omvang van bijvoorbeeld de prostitutie en adviseren opdrachtgevers over zorg-, opvang- en activeringstrajecten voor bijzondere doelgroepen.

 

In onderzoeken rondom opvangvoorzieningen gebruiken wij, naast een leefbaarheidsmonitor, ook een cliëntmonitor. Moeilijke opgaven, zoals het vestigen van voorzieningen voor dak- en thuislozen of verslaafden in de bewoonde omgeving, gaan Seinpost adviseurs niet uit de weg. Wij hebben de kennis en ervaring om overheden terzijde te staan bij het inpassen van deze voorzieningen. Met succes en tot de tevredenheid van omwonenden, zo blijkt vaak. Wij werken gebiedsgericht, waarbij buurt, wijk, dorp of stad als uitgangspunt worden genomen. Uiteraard worden in onze benadering alle belanghebbenden betrokken, waaronder de doelgroep. Pas dan is de weg vrij voor een passende oplossing. In deze manier van werken is Seinpost onderscheidend.