Ondernemersfondsen

Samen sta je sterk! Ondernemers die samen optrekken om hun winkelgebied of bedrijfsterrein aantrekkelijker te maken zijn vaak op zoek naar een manier om dit te financieren. Een gezamenlijk ondernemersfonds is hiervoor het instrument. Het opzetten van een fonds kan op verschillende manieren; via reclamebelasting, een BIZ, OZB of door een vrijwillige bijdrage. Een fonds kan worden opgezet voor een straat, een centrum, een bedrijventerrein of een stad. Elke situatie is anders en vraagt om een andere aanpak.

 

Seinpost en ondernemersfondsen

Seinpost heeft ervaring met het opzetten, het evalueren en het doorstarten van ondernemersfondsen. Wij werken altijd vanuit de lokale situatie en brengen expertise en kennis mee die wij op verschillen plekken in Nederland hebben opgedaan.

 

Voor ons is een ondernemersfonds één van de instrumenten om gezamenlijk het economisch functioneren van een gebied te versterken. Het opzetten van een fonds  mag nooit een op zichzelf staand doel zijn, het moet altijd gekoppeld zijn aan een breed gedragen actieplan of visie op het gebied.