Plattelandsontwikkeling

Wat betekent de verschraling van het voorzieningenaanbod, verdunning en vergrijzing van de bevolking en een afnemende sociale cohesie? Hoe kunnen we vrijkomende agrarische bebouwing benutten? Hoe realiseren we synergie tussen toerisme en detailhandel?

 

Plattelandsontwikkeling is een breed onderwerp dat veelzijdige expertise vereist. Seinpost is in staat om op interactieve wijze een visie en een uitvoeringsgerichte aanpak te realiseren. Wij zijn actief in kleinere kernen die zich zowel in dichtbevolkte gebieden als de Randstad bevinden, als op het platteland in bijvoorbeeld Oost-Nederland.

 

Seinpost en plattelandsontwikkeling

Seinpost beziet uw gebied integraal: sociaal - fysiek - economisch. Onze expertise richt zich daarbij vooral op visievorming en ontwikkeling van een passend voorzieningenniveau in kleine kernen. Daarbij kijken wij niet alleen naar de economische basis voor harde economische functies zoals winkels. Ook de sociaal-maatschappelijke functie van de voorzieningen krijgt aandacht: de dorpssuper als ontmoetingsplek, het consultatiebureau en de peuterspeelzaal als bindmiddel voor jonge gezinnen, het dorpshuis als samenbindende factor.