Kijk op kansen

Praktijkervaring is de grootste kracht op papier

Seinpost-adviseur Hugo Braun werkt nu drie maanden bij Seinpost Adviesbureau. Na het inwerken en kennismaken is hij nu druk bezig met zijn eerste projecten. In deze nieuwsbrief vertelt hij over wat hij meeneemt uit zijn vorige functie in Tilburg.

Vanuit mijn vorige baan bij Binnenstadmanagement Tilburg heb ik een aantal belangrijke lessen geleerd die goed van pas komen bij Seinpost. Ik zet deze ervaring graag in bij allerhande projecten. Zo bekijk ik samen met Mathieu Vaessen of het verplaatsen van de weekmarkt in Ede mogelijk is, en zo ja, aan welke voorwaarden dit zou moeten voldoen. Een uitdagende klus!

Nieuwe impulsen

Tilburg is, wat bij weinig mensen bekend is, de 6e stad van Nederland. Daarmee kent de stad alle problemen van de grote steden in de Randstad en tegelijkertijd ook de problemen van een kleinere provinciestad. De leegstand liep in de laatste jaren flink op, er waren winkelstraten die sterk aan aantrekkelijkheid verloren en het faillissement van de V&D sloeg een aanzienlijk gat in het kernwinkelgebied.

De Tilburgse aanpak van dit probleem laat zich kenmerken door een aanpak die ik ook terug zie komen in mijn werk voor Seinpost. Het gaat uit van een samenwerking tussen de stakeholders, de ontwikkelaars en de gemeente. Binnenstadmanagement, het orgaan waar detailhandel, horeca en bewoners van de Tilburgse binnenstad verenigd waren, zat periodiek aan tafel met beide andere partijen om het geluid vanuit de achterban bespreekbaar te maken bij de nieuwe impulsen die op de stad aankwamen. Hiermee werd een probleem omgezet in nieuwe kansen voor Tilburg, met draagvlak onder de bewoners en ondernemers van de binnenstad.

BedrijvenInvesteringsZone voor vastgoedeigenaren

Ik werkte in Tilburg ook aan het opzetten van een BIZ voor vastgoedeigenaren. Deze groep kon tot dat moment niet met 1 mond meespreken over voornoemde ontwikkelingen. Om deze belangrijke groep stakeholders in de binnenstad te betrekken bij ontwikkelingen én om ze ook financieel medeverantwoordelijk te maken voor het reilen en zeilen in de stad, is een BIZ een uitstekend instrument. Uiteindelijk hebben vastgoedeigenaren ook baat bij een bruisende binnenstad, waarin hun panden gevuld zijn met succesvolle ondernemers.

Thematisering van de binnenstad

De Tilburgse binnenstad kent een aantal verschillende deelgebieden, die los van elkaar moeilijk herkenbaar zijn en verspreid door de stad liggen. Veelgehoorde klachten waren dat mensen gebieden niet konden vinden, zoals het buiten de binnenstad gelegen Museumkwartier, of dat mensen simpelweg niet wisten dat dat er óók was, zoals de Piushaven. Om deze gebieden meer bekendheid te geven begonnen we, samen met de ondernemers en bewoners uit deze gebieden, aan het vorm- en weergeven van de gebiedsidentiteit. We wilden letterlijk kleur geven aan deze gebieden. Dit leverde uiteindelijk een bidbook op, met een breed gedragen visie op de binnenstad. Hiermee konden we een plan maken voor de verdere ontwikkeling van de stad, met de bezoeker, nieuwe ondernemers en de huidige bewoners en ondernemers in het achterhoofd.

Advies zonder draagvlak is geen advies

Deze ervaringen en successen neem ik mee bij mijn werk bij Seinpost. Ook hier is de basis dat ieder advies of rapport gebaseerd moet zijn op draagvlak onder de mensen die dagelijks betrokken zijn bij de gebieden waar we over praten of schrijven. Alleen dán kunnen we iedereen optimaal bedienen met de adviezen van Seinpost. En ik ben erg blij dat ik daar nu deel van uit mag maken!

Wilt u weten wat Seinpost kan betekenen voor uw adviezen of voor uw BIZ? Neem contact op met Hugo Braun via h.braun@seinpost.com of 06 86875825 / 0882100 226. Hij staat u graag te woord!

Onze specialist(en)

Hugo Braun

Grensverleggende adviseur die altijd op zoek is naar (het geheim van) beleving

Tel. : 06 8687 5825 / 088 2100 226
Email : h.braun@seinpost.com