Ruimtelijk-economische visies

Wilt u een onderscheidende visie op de economische ontwikkeling van uw gemeente(n) die wordt gedeeld door het bedrijfsleven, bewoners en maatschappelijk middenveld? Wilt u een concrete economische agenda zodat u weet waar u zich de komende jaren op moet richten? 

 

Seinpost en ruimtelijk-economische visies

Samen met u en uw strategische partners ontwikkelen wij voor gemeenten en bedrijvenkringen een economisch beleidsplan, een (regionaal) economische visie of een economische agenda. Onze producten geven een integraal beeld van de haalbaarheid, onderlinge samenhang en ruimtelijke inpassing van verschillende economische functies in een gebied. Maar bovenal zijn onze adviezen gericht op uitvoering. Daarom gaan proces(vaardigheden), lokale betrokkenheid en inhoud altijd hand in hand bij ons.