Veiligheid en leefbaarheid

"De veiligheid in een gebied vergroten en een omgeving creëren waarin het prettig wonen, werken en verblijven is. Om dat te bereiken zijn geen standaardprocedures toe te passen, wijken en buurten zijn verschillend en veiligheid en leefbaarheid wordt overal anders ervaren. Wij leveren maatwerk en dragen zo bij aan een betere leefomgeving, door de inzet van effectieve instrumenten en het verbinden van mensen. Onze oplossingen zijn niet altijd voor de hand liggend maar zeker doeltreffend."

Het oplossen van vraagstukken over leefbaarheid en veiligheid wordt complexer. De kwaliteit van samenleven neemt objectief toe. Tegelijkertijd voelen mensen zich in toenemende mate onveilig en onprettig in hun woon- en leefomgeving. Het creëren van een veilige en leefbare samenleving is niet alleen een overheidstaak. Wij zien dit als een gezamenlijke inspanning van overheid, partners en burgers. In gezamenlijkheid komen tot oplossingen leidt tot draagvlak en daarmee tot een betere waardering van de woon- en leefomgeving. 

Nieuws

Agenda