Wijkaanpak

Welke rolverdeling (tussen gemeente, netwerkpartners, bewoners, ondernemers) past bij deze tijd én bij de wijkgerichte aanpak? Hoe stimuleer je zelfredzaamheid van mensen in hun eigen leefomgeving (o.a. met betrekking tot (jeugd)zorg, werkgelegenheid en participatie)? Hoe doen we meer met minder geld?

Vragen die spelen bij gemeenten als het gaat om het verkrijgen van meerwaarde door de wijkaanpak. Wijkgericht werken kan op veel verschillende manieren vorm krijgen. Het vraagt om maatwerk.

 

Seinpost en de wijkaanpak

Wij deden afgelopen jaren in diverse steden ervaring op met de wijkaanpak. Het uitgangspunt ligt daarbij nadrukkelijk in de wijken zelf en de mensen die daar wonen en werken. Het gaat om de vraagstukken die daar spelen, de behoeften die bewoners en gebruikers hebben en de specifieke kenmerken en mogelijkheden in de gebieden.

 

De kern van de wijkaanpak is dat bewoners het voortouw nemen bij de oplossing van problemen in hun eigen woon- en leefomgeving. De gemeente en de instellingen die in de wijk actief zijn geven ruimte aan de ideeën en verlangens van bewoners. Aandachtspunten in de wijk worden aangepakt in nauwe samenwerking met partners, bewoners en ondernemers, wat leidt tot betere en meer duurzame oplossingen.

 

Onze wijkaanpak kenmerkt zich door:

  • een aanpak van A tot Z: van ontwikkeling tot evaluatie, van strategisch advies tot uitvoering;
  • en aanpak vanuit een gezamenlijke focus en een gezamenlijke prioritering van thema’s en activiteiten;
  • een werkwijze die aansluit bij de vraagstukken van deze tijd.

Op verschillende vraagstukken, in unieke gebieden, voor diverse opdrachtgevers, vonden wij antwoorden.

Een selectie: