Wijkeconomie

Hoe kunnen we met wijkeconomie voor nieuwe energie in de wijk(en) zorgen? Hoe kunnen we de potenties helder maken en benutten? 

 

Er is minder geld beschikbaar voor wijkontwikkeling. Bij zowel overheden als woningcorporaties. De oplossing ligt in het vinden van nieuwe partners. Partijen die nog niet direct worden geassocieerd met het thema wijkeconomie. Denk aan zorg-, welzijns, en onderwijsorganisaties en grootschalige ondernemingen. Door het aangaan van onverwachte coalities ontstaan innovatieve ideeën en komen onvoorziene middelen beschikbaar.

 

Seinpost en wijkeconomie

Door onze jarenlange ervaring met buurt- en wijkeconomieprojecten weten wij wat wel en niet werkt. Wij bieden u instrumenten en methodieken om de economische potentie van buurten en wijken in beeld te brengen èn te stimuleren. U kunt ook onze regisseurs inschakelen. Wij kunnen partijen vanuit de inhoud samenbrengen. 

 

In 2010 schreven wij het Handboek Wijkeconomie in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. Dit handboek kunt u downloaden op onze themasite over wijkeconomie.