Winkelstraat- en centrummanagement

Wat zijn de potenties van onze winkelgebieden? Hoe zorgen we voor onderscheidend vermogen? Hoe moeten we omgaan met trends en ontwikkelingen?

 

Winkelcentra zijn steeds minder alleen ‘winkel’-centra. Het gaat om de mix van functies en om beleving van het centrum als geheel, als ontmoetingsplek. Met winkelstraat- en centrummanagement kunt u werken aan de versterking van die mix. 

 

Seinpost en winkelstraat- en centrummanagement

Seinpost stond aan de basis van winkelstraat- en centrummanagement in Nederland. Door deze ervaring weten wij wat wel en niet werkt. Wij werken volgens het motto ‘het gebied als opdrachtgever’: wij betrekken alle (lokale) partijen bij onze aanpak en benutten de (verborgen) unieke kwaliteiten van uw winkelgebied. Onze adviseurs spreken de taal van ondernemers, maar ook van bestuurders en belangenorganisaties. Samen met u zoeken wij de verbinding, en daardoor ontstaat resultaat.