Seinpost Adviesbureau

Transformatie van kwetsbare gebieden, hier staan we om bekend en daar zijn we trots op! Ons doel is het realiseren van economische vitale en leefbare gebieden. Vaak werken we in kwetsbare gebieden en in gemeenten waar de economische prestaties achterblijven. Ook zijn we actief in gemeenten die zich economisch willen profileren binnen een sterke regio. We zetten onze kennis over het DNA van een gebied in en benutten de (economische) kansen om dit te versterken.

 

Geen standaard adviesbureau

Wij doen onderzoek en geven advies, maar daar houdt onze taak niet op. Wij nemen verantwoordelijkheid voor onze adviezen. Wij zorgen ervoor dat ze daadwerkelijk worden uitgevoerd, waardoor het nog prettiger wordt om in deze dorpen en steden te wonen, te werken en te recreëren. Belangrijk uitgangspunt is dat we altijd scherp oog hebben voor de unieke kwaliteiten en belangen van ondernemers, bewoners, bezoekers, vastgoedeigenaren en andere gebruikers van een gebied. Alleen door hier goed rekening mee te houden kan draagvlak ontstaan. Anders gezegd: het gebied is onze opdrachtgever!

 

Brede deskundigheid

Wij beslaan het volledige economisch domein. We stellen (economische) visies, beleidsplannen en uitvoeringsprogramma’s op voor winkelgebieden, dorpskernen en stadscentra, horeca(locaties), markten en werklocaties, gemeenten en regio’s. We laten gebieden beter functioneren en zetten nieuwe samenwerkingsverbanden tussen ondernemers en vastgoedeigenaren op. Ook passen we onze ervaring toe op het soepel en diplomatiek inpassen van omstreden voorzieningen, waar partijen tegenover elkaar staan. Op plekken waar de locatiekeuze van een omstreden voorziening (Not In My Back Yard, ‘NIMBY’) voor veel onrust zorgt. In de overtuiging dat leefbaarheid en economie onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Het toonaangevende adviesbureau in de vrijetijdseconomie, ZKA Leisure Consultants, maakt deel uit van onze organisatie. Hiermee kunnen we nog beter inspelen op vraagstukken rond de veranderende binnenstad. Om ons heen hebben we een netwerk van partners die we kunnen inschakelen als een opdracht daarom vraagt.

Betrokken adviseurs maken het verschil

Onze 25 adviseurs zijn deskundig, creatief, resultaatgericht, flexibel en hebben altijd oog voor (het verbeteren van) samenwerking. Maar bovenal krijgen we vaak te horen dat we uitblinken door onze betrokkenheid. Dát maakt Seinpost al meer dan 30 jaar tot het bureau met Kijk op Kansen!

 

 

Wat wij doen?

Onder de aandacht

Wilt u ook onze nieuwsbrief als eerste ontvangen?

Actuele artikelen

image description

Even voorstellen!

image description

Waar zijn wij actief?

image description

Placemaking helpt om de kwaliteit van het stadsleven in gebieden te verbeteren met en door ondernemers en bewoners