Coronavirus

Het zal u niet zijn ontgaan dat de Nederlandse regering verregaande maatregelen heeft getroffen om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan. Tot 1 september a.s. wordt iedereen gevraagd om zoveel mogelijk thuis te werken.

 

We hebben ons afgelopen tijd al goed voorbereid op eventuele extra Corona-maatregelen, dus we zijn soepel overgegaan op grootschalig thuiswerken. We kunnen met dezelfde inzet en snelheid aan uw projecten werken, deadlines halen en online vergaderen. Daar waar onze fysieke aanwezigheid noodzakelijk is zullen we zorgen dat we de vereiste voorzorgsmaatregelen treffen en zorgvuldig de veiligheidsrichtlijnen op locatie volgen. Ons kantoor blijft - met minimale bezetting - komende periode gewoon geopend, onder andere voor afspraken met u als opdrachtgever.  

 

We hopen met u dat de situatie snel normaliseert. Tot die tijd werken we volop mee aan het volgen van de landelijke richtlijnen om de verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan.

 

Seinpost Adviesbureau

Transformatie van kwetsbare gebieden, hier staan we om bekend en daar zijn we trots op! Ons doel is het realiseren van economische vitale en leefbare gebieden. Vaak werken we in kwetsbare gebieden en in gemeenten waar de economische prestaties achterblijven. Ook zijn we actief in gemeenten die zich economisch willen profileren binnen een sterke regio. We zetten onze kennis over het DNA van een gebied in en benutten de (economische) kansen om dit te versterken.

 

Geen standaard adviesbureau

Wij doen onderzoek en geven advies, maar daar houdt onze taak niet op. Wij nemen verantwoordelijkheid voor onze adviezen. Wij zorgen ervoor dat ze daadwerkelijk worden uitgevoerd, waardoor het nog prettiger wordt om in deze dorpen en steden te wonen, te werken en te recreëren. Belangrijk uitgangspunt is dat we altijd scherp oog hebben voor de unieke kwaliteiten en belangen van ondernemers, bewoners, bezoekers, vastgoedeigenaren en andere gebruikers van een gebied. Alleen door hier goed rekening mee te houden kan draagvlak ontstaan. Anders gezegd: het gebied is onze opdrachtgever!

 

Brede deskundigheid

Wij beslaan het volledige economisch domein. We stellen (economische) visies, beleidsplannen en uitvoeringsprogramma’s op voor winkelgebieden, dorpskernen en stadscentra, horeca(locaties), markten en werklocaties, gemeenten en regio’s. We laten gebieden beter functioneren en zetten nieuwe samenwerkingsverbanden tussen ondernemers en vastgoedeigenaren op. Ook passen we onze ervaring toe op het soepel en diplomatiek inpassen van omstreden voorzieningen, waar partijen tegenover elkaar staan. Op plekken waar de locatiekeuze van een omstreden voorziening (Not In My Back Yard, ‘NIMBY’) voor veel onrust zorgt. In de overtuiging dat leefbaarheid en economie onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Het toonaangevende adviesbureau in de vrijetijdseconomie, ZKA Leisure Consultants, maakt deel uit van onze organisatie. Hiermee kunnen we nog beter inspelen op vraagstukken rond de veranderende binnenstad. Om ons heen hebben we een netwerk van partners die we kunnen inschakelen als een opdracht daarom vraagt.

Betrokken adviseurs maken het verschil

Onze 25 adviseurs zijn deskundig, creatief, resultaatgericht, flexibel en hebben altijd oog voor (het verbeteren van) samenwerking. Maar bovenal krijgen we vaak te horen dat we uitblinken door onze betrokkenheid. Dát maakt Seinpost al meer dan 30 jaar tot het bureau met Kijk op Kansen!

 

 

Wat wij doen?

Onder de aandacht

Mis het laatste nieuws niet

Actuele Publicaties

image description

Het vitaliteitsmodel: data gedreven werken aan vitale centrumgebieden

image description

Kansen voor nieuwe woonmilieus in leegstaande winkelgebieden

image description

10 Take-aways voor Arbeidsmigrantenhuisvesting