Kijk op kansen

voor economische vitaliteit en leefbaarheid

Aantrekkelijk houden van de vitale Kernen in Bronckhorst

Vanaf eind 2018 is Seinpost Adviesbureau betrokken bij het project Vitale Kernen in Bronckhorst. Vanuit de gemeente is er een project opgestart om de bevolkingsterugloop in Bronckhorst en de daardoor dreigende terugloop in voorzieningen te onderzoeken. De gemeente werkt hard aan het aantrekkelijk houden van de grotere kernen als plek om te wonen, winkelen, sporten en recreëren.

Onze adviseur Mathieu is als procesbegeleider betrokken in de kern Vorden en onze adviseur Jan-Willem in Zelhem. De keuze om in een dorp te blijven of te gaan wonen wordt sterk bepaald door het voorzieningenniveau. En dus van levensbelang voor een dorp.

In de vier grootste kernen (Vorden, Zelhem, Hengelo en Steenderen) zijn groepen van betrokken ondernemers, vertegenwoordigers van cultuur, welzijn en onderwijs, samen met gebiedsambtenaren van de gemeente Bronckhorst, aan de slag gegaan om te komen tot een toekomstvisie. Het centraal doel voor de groep is het bouwen aan een toekomstbestendig Zelhem. De visie gaat vooral over de centrumgebieden, waar de meeste voorzieningen te vinden zijn. Maar ook wordt er gekeken naar andere gebieden waarin belangrijke plekken en functies zijn zoals wonen. Genoeg aanbod van betaalbare woningen zorgt tenslotte ook dat jongeren het dorp niet verlaten. 

 

De werkgroep Vitale Kernen Zelhem (VK Zelhem) heeft een aantal speerpunten benoemd voor Zelhem. Met daarin de wensen van de inwoners. Punten die de vitaliteit in sterke mate bepalen en die hoog op de agenda staan.

 

  1. Het behouden en uitbouwen van de in Zelhem aanwezige voorzieningenmix
  2. Een Kulturhus, een plek met meerdere voorzieningen onder één dak
  3. Op en rond de markt moet het DNA van Zelhem duidelijk voelbaar zijn
  4. Een aantrekkelijker ‘hart van Zelhem’ met aandacht voor de Lambertikerk, Markt, Stationsplein en het park
  5. Een blijvend krachtig winkel- en horecagebied, compact en aantrekkelijk
  6. Eén centrum met een duidelijke verkeersstructuur waardoor auto’s en langzaam verkeer geen last hebben van elkaar

 

 In het traject is er veel aandacht geschonken aan goede communicatie over Vitale Kernen. Er is een site opgericht (www.vkzelhem.nl) en bewoners worden regelmatig geïnformeerd door onder andere social media en de huis aan huis bladen. Ook werd er vorig jaar in Zelhem een druk bezochte manifestatie gehouden op de markt en werd er aan de inwoners input gevraagd. Vitale kernen ‘leeft’ in de lokale gemeenschap.

Komend jaar blijft Seinpost Adviesbureau betrokken bij het project in Vorden en ook in Zelhem. Vanuit de werkgroep moeten de doelstellingen en voortgang in de projecten worden bewaakt en worden projecten met onze vakkennis ondersteund. Er is regelmatig overleg en afstemming nodig met wethouder, raadsleden en de werkgroepen per kern.


Onze specialist(en)

Jan-Willem Speetjens

Retailspecialist met scherpe blik op de inhoud

Tel. : 06 2700 1311
Email : j.w.speetjens@seinpost.com