Kijk op kansen

voor economische vitaliteit en leefbaarheid

Centrumvisie Venray, Samen keuzes maken

In de Retaildeal 2015 heeft de gemeente Venray beloofd om samen met de stakeholders een visie te ontwikkelen op de binnenstad, inclusief concreet beleid en een actieplan. Het jaar daarop, in 2016, heeft Seinpost Adviesbureau samen met OZ Architecten deze centrumvisie opgeleverd. Het inspiratiedocument is het eindresultaat van een uitgebreid proces met de kopgroep: de ondernemers van Venray Centraal, een vertegenwoordiging van de vastgoedeigenaren, de Wijkraad, de gemeente, Seinpost en OZ. De analyses en visie als ‘stip op de horizon’ ontbreken natuurlijk niet, maar het belangrijkste onderdeel is het uitvoerings­programma. Dat draagt de titel ‘Samen kansen grijpen’. Het enige wat telt is dat het centrum versterkt wordt en dat de problemen die daar spelen worden opgelost.

Het doel is dat er daadwerkelijk veranderingen tot stand worden gebracht die het centrum toekomstbestendiger maken. Het kernwinkelgebied wordt daarbij compacter. In vrijkomende panden worden ondernemingen gevestigd vanuit de omringende transformatiegebieden. Daar krijgen de winkelpanden vervolgens een andere functie, zoals wonen, werken, zorg, diensten, ambachten en cultuur. Dit kan alleen als iedereen meedoet. Vandaar dat in de centrumvisie veel aandacht is geschonken aan het draagvlak via de kopgroep.

De gemeente is na de centrumvisie aan de slag gegaan. Het centrumprogramma 2017-2022 is opgesteld als uitwerking van de centrumvisie, en er is een convenant getekend. Een aanjaagteam pakt de handschoen op om het centrum aantrekkelijker te maken en de leegstand terug te dringen. Het initiatief zal hierbij uit moeten gaan van de marktpartijen, waarbij de overheid faciliteert.

 

Een van de vier afspraken met de hoogste prioriteit is zelfs al gerealiseerd:

  • De leegstand in de Grotestraat;
  • De aanpak van het EMTÉ-pand;
  • Functionele structuur Schoolstraat/Kapelaanspad;
  • Verplaatsing bibliotheek naar het kernwinkelgebied

Om de initiatieven te ondersteunen heeft de gemeente eind januari 2018 een stimuleringsregeling vastgesteld. Dit is een stimuleringssubsidie voor winkelconcentratie in het kernwinkelgebied en functieverandering in het transformatiegebied. Voor de ondernemer wordt een deel van de verplaatsingskosten vergoed, voor de eigenaar een deel van de transformatiekosten. De provincie levert ook een bijdrage. Zij verstrekt een subsidie voor de aanpak van het Gouden Leeuwgebied en voor het terugdringen van de winkelleegstand, waaronder De Bleek, het transformatiefonds en het project Cultuur in de etalage. Flankerend gaat in maart 2018 het bestemmingsplan in procedure. Hierin is een uitsterfregeling voor detailhandel in de zogenaamde transformatiegebieden opgenomen. 

Rob van Leuven, voorzitter aanjaagteam Centrumvisie Venray, concludeert als volgt: 

‘In Venray is het niet gebleven bij het maken van plannen; de stakeholders zijn door de centrumvisie van Seinpost en OZ uitgedaagd om actie te ondernemen en dat hebben ze gedaan. Ze hebben de krachten gebundeld in het aanjaagteam en in het eerste jaar zijn de resultaten al direct zichtbaar: het EMTÉ-plein is aangepakt, het Schoutenstraatje is tot cultuurstraat getransformeerd, de leegstand in de Grotestraat is aanmerkelijk gedaald en voor de problematische grote panden in de Grotestraat liggen kansen in het verschiet. Twee belangrijke projecten zijn in gang gezet en daar worden momenteel flinke stappen in gezet: de transformatie van De Bleek en de verhuizing van de bibliotheek naar het kernwinkelgebied, namelijk naar de voormalige AH-supermarkt. Met dat laatste wordt tegelijkertijd ruim 2.000 m² winkelleegstand uit de markt gehaald en wordt de relatie tussen het Gouden Leeuwplein en het centrum verbeterd. Waakzaamheid blijft geboden, want met name bij de ketenbedrijven is de crisis nog niet voorbij! Daarom: veel aandacht voor lokale ondernemers, innovatieve concepten en het bevorderen van ‘beleving’ in de binnenstad.’ 

Wilt u meer weten, Rien Romijn is bereikbaar per email: r.romijn@seinpost.com of telefoon: 06 5352 6705.