Kijk op kansen

voor economische vitaliteit en leefbaarheid

De marktscan brengt kennis in kaart

Wanneer Seinpost een project oppakt, zoals een winkelstraat of een dorpskern, wordt er vaak eerst een analyse gemaakt van het desbetreffende gebied. Zo krijg je inzicht in de trends en de ontwikkelingen. Zo’n analyse gaat door het leven onder allerlei namen: marktonderzoek, marktvisie of marktscan. Wat moet er allemaal gebeuren bij zo’n marktscan? Rien Romijn, adviseur bij Seinpost Adviesbureau, vertelt over een recent marktscan-rapport dat hij samen met ZKA schreef voor Zoetermeer. Op welke basis wordt zo’n rapport samengesteld?

Inzicht

“De gemeente Zoetermeer wilde via een marktscan inzicht krijgen in de marktmogelijkheden voor de bestaande en nieuwe bedrijven in de horecasector. De scan moet inzicht geven in de laatste trends en ontwikkelingen in de horeca, en, lokaal gezien, in de kwaliteiten en de ontwikkeling van het horeca-aanbod in Zoetermeer”, begint Romijn. Hij schrijft aan het begin van het rapport: “Verder ontstaat inzicht in het economische belang van de sector in termen van werkgelegenheid en omzet/functioneren en de betekenis van de horeca voor de leefbaarheid in Zoetermeer. Bovenal moet de scan aanknopingspunten aandragen om de (economische) positie van de horeca in Zoetermeer te versterken. De door Seinpost-ZKA uitgevoerde marktscan is begeleid door een werkgroep bestaande uit de gemeente en Koninklijke Horeca Nederland Zoetermeer-Oostland.

Voelen
“Ik hou me bezig met dynamiek in de retail en in centrumgebieden.”, vertelt Romijn enthousiast. “Daarmee kom je ook in aanraking met horeca en leisure. Ik vind het heel belangrijk om bij een marktscan contact te zoeken met de gemeente of met de ondernemers, want die zijn natuurlijk dagelijks bezig met die omgeving. Om gevoel te krijgen voor de situatie moet je het in het echt gezien hebben, en dat combineer ik dan met de ervaring met andere locaties die ik eerder heb bezocht.”

 

Ingrediënten

Een marktscan komt tot stand door verschillende soorten input. De begeleidende partijen (de gemeente, lokale ondernemers en Koninklijke Horeca Nederland Zoetermeer-Oostland) leveren hun visie. Ook andere lokaal betrokkenen geven input. “Vergeet onze eigen database niet, met cijfers die teruggaan tot 1995. En verder gebruiken we beschikbare data van het Centraal Bureau voor de Statistiek en onze kennis van de leefstijlen van de potentiële bezoekers.”

Nieuwe data

Daarnaast is er nog een interessante verandering in opkomst, constateert Romijn. “Wat we in de afgelopen jaren steeds meer zien, is de invloed van reviews die mensen achterlaten op internet. Bezoekers geven hun mening op verschillende reviewwebsites als iens.nl of Yelp.nl. Daar lees je wat bijvoorbeeld horecagelegenheden goed of slecht doen.” Rien Romijn herinnert zich een voorbeeld met terrassen in Zoetermeer. “Daardoor word ik steeds weer verrast door het ondernemerschap dat ik aantrof. Ondernemers stellen de consument steeds meer centraal. Is er vriendelijk en goed personeel? Speelt er een bijpassend achtergrondmuziekje? Hebben de tentjes een eigentijds uiterlijk? En waarom zit dit terras helemaal vol, terwijl het terras aan de overkant bijna leeg is? Tegenwoordig heeft de consument steeds meer de macht in handen. Met de telefoon in zijn hand kan hij op internet precies uitzoeken waar hij heen moet. En het gaat erom hoe je daar als ondernemer mee om moet gaan, en hoe de gemeente in haar ruimtelijke beleid en het horecabeleid de juiste voorwaarden kan scheppen. Gastvrijheid van de stad is ontzettend belangrijk, en horeca-ondernemers zijn de spil in het functioneren van zo’n binnenstad. Al deze ingrediënten brengen wij samen tot één analyse waarin het aanbod via een aanpak op maat wordt beschreven.”

Een bundeling van kennis dus, en wellicht een eerste stap voor iets veel groters.

Rien Romijn is te bereiken via 06 5352 6705 of r.romijn@seinpost.com voor meer informatie.