Kijk op kansen

voor economische vitaliteit en leefbaarheid

Een nieuwe locatiestrategie voor de ondernemer

Stel je bent ondernemer en hebt enkele tientallen of zelfs honderden winkelvestigingen. Tot enkele jaren terug kon je marktaandeel winnen door nieuwe vestigingen te openen of door bestaande winkels over te nemen. Die tijd van de ‘witte vlekkenplannen’ is voor de meeste ondernemers voorbij. Door vooral het online winkelen is de functie van de winkel sterk veranderd. Waar voorheen ‘voorraad en verkoop’ centraal stonden om de klant te bereiken is dat nu meer verschoven naar ‘beleving, persoonlijke service en kennis’. Met een webshop, App of de sociale media kan de ondernemer contact onderhouden met zijn klanten en het marktbereik bijna ongelimiteerd vergroten.

In sommige branches gaat de marktverschuiving naar online nog langzaam. Dat zien we in de food, de persoonlijke verzorging, wonen / tuin, partijenhandel, horeca en leisure. Maar er zijn branches waarin deze dynamiek in rap tempo effecten heeft op de fysieke winkelvoorraad: de elektro, media, speelgoed / huishoudelijk, hobby, kleding-schoenen en diensten. Ketens vallen om, mede door hun locatiestrategie van de afgelopen 10-15 jaar. Soms waren ze niet selectief genoeg in hun keuze voor nieuwe locaties, of hebben ze te lang gewacht met het snijden in het winkelbestand op de locaties met weinig perspectief.

Van belang is dat een ondernemer vooruit denkt en bepaalt hoe hij de komende 5 tot 10 jaar wil omgaan met zijn vestigingspunten. Waar zet je op in?

Een paar feiten op een rij:

  • De internetwinkels zien hun omzet in de eerste 11 maanden van 2015 met 17% groeien en de multichannel-winkels met 24%. De fysieke winkels hebben in 2015 een groei doorgemaakt van 1,4%. De combinatie van een fysieke locatie en online scoort het hoogst;
  • Door internet en de sociale media ontstaat volledige transparantie over standaardproducten en hun prijsstelling;
  • De consument kan tegenwoordig ‘altijd alles overal’ kopen en verkrijgen: online maar ook fysiek zoals op stations, tijdens evenementen, thuisbezorgd, waar en wanneer dan ook;
  • De verruiming van de openingstijden en dan met name op zondag speelt de grotere centrumgebieden en themacentra in de kaart, zij bieden meer massa en beleving. De kleinere centrumgebieden en de kleine themacentra zoals de woonboulevards ondergaan de (negatieve) effecten;
  • Door branchevervaging en sectorverbreding (met horeca, leisure, diensten, of fabrikanten en groothandel die zich rechtstreeks tot de klant richten) weet de ondernemer niet meer wie nog z’n concurrenten zijn;
  • Daar komen de specifieke ontwikkelingen in de eigen branche nog bij, van fast-fashion tot e-readers, van megabouwmarkten tot vershallen etc.

Door alle ontwikkelingen komt de klant niet meer vanzelf naar de winkel als hij of zij iets nodig heeft, het is eerder andersom: de ondernemer moet achter de klant aan. Digitaal liggen er volop kansen met een multichannel-strategie. Een ondernemer heeft met zijn winkels en naamsbekendheid een duidelijke pre ten opzichte van de pure webshops die elkaar onderling kopiëren en overtroeven. Digitaal weet de klant de ondernemer wel te vinden, maar fysiek wordt de keuze steeds onzekerder. Waarop moet de ondernemer nu inzetten, en welk concept is dan passend?

  • Zijn dat de grote centrumgebieden met hun hoge bezoekersaantallen maar navenante huisvestingslasten?
  • Of, zijn het juist de goed bereikbare boodschappencentra, de aanloopstraten of de perifere locaties?
  • Zoek je de traffic-locaties op zoals de stations, langs de snelweg, op het vliegveld, bij de kantorenparken etc.?

Afhaal- en servicepunten passen minder goed in de centrumgebieden, de concept- en flagship-stores daarentegen wel. In de outletcentra worden de restpartijen verkocht. Locatiekennis is onontbeerlijk voor de ondernemer om de juiste keuzes te bepalen. Welke locaties worden aangehouden, waarin ga je investeren, welke stoot je af etc. Een evenwichtige en waarschijnlijk kleinere vestigingsportefeuille wordt steeds belangrijker voor het behoud van marktpositie. Maar tegenover lagere personeels- en huisvestingskosten bij minder panden staan hogere verkoopkosten (reclame-, advertentie- en automatiseringskosten) voor de online-strategie.

Als gemeente, centrummanager of als vastgoedeigenaar is het essentieel om op de hoogte te zijn van de locatiestrategie van de ondernemer. Bij centrumvisies en actieplannen kan dan ingespeeld worden op zijn of haar wensen. De ondernemer zal maximaal gefaciliteerd moeten worden in de snel veranderende marktomstandigheden. Het filiaalbedrijf werkt hierbij heel anders dan het lokale MKB. Een geschikt pand voor het gewenste concept met passende huur- en andere randvoorwaarden, samenwerking en het uitnutten van de lokale unique sellings points: het wordt allemaal steeds belangrijker om de ondernemer te laten anticiperen op de toekomst. Dan pas levert hij de grootste meerwaarde voor de klant. Seinpost Adviesbureau helpt daar graag bij. 

 

Meer informatie? Mail of bel Rien Romijn, r.romijn@seinpost.com of 06-5352 6705.