Kijk op kansen

voor economische vitaliteit en leefbaarheid

Een vitaal centrum maak je samen, juist nu!

Februari. Het zonnetje schijnt en het is druk in het centrum van Utrecht. De coronacrisis is schrijnend. Vraag is er veel, aanbod maar weinig. Horecabedrijven hebben een afhaalpunt geopend om toch inkomsten te ontvangen. Voor detailhandel is Click & Collect en winkelen op afspraak de nieuwe werkelijkheid. Nog nooit moesten ondernemers zo creatief zijn als afgelopen jaar. Van online modeshows tot gratis bezorging door eigen personeel. Door het oprichten van gezamenlijke online verkoopplatforms proberen ondernemers de handen in één te slaan en Koop lokaal te promoten. Wat is de toekomst van Nederlandse centra? En hoe houden we het centrum vitaal?

 

Afgelopen maanden probeerde de overheid ondernemers tegemoet te komen met onder andere NOW-regelingen en aanvullende subsidies voor voorraden. Helaas dekt dit slechts een klein deel van de kosten die detailhandel en horecaondernemers op dit moment maken. “Dat de situatie ernstig is weten we natuurlijk allemaal. Ik heb wekelijks gesprekken met ondernemers die jarenlang hebben geïnvesteerd in kwaliteit en innovatie en dat nu zien verdwijnen als sneeuw voor de zon. De wintercollectie is afgelopen jaar niet verkocht, terwijl de nieuwe voorjaar/zomercollectie eraan komt en de wintercollectie 2021 moet worden ingekocht. Dit levert een boel (financiële) onzekerheid op” vertelt adviseur Sanne. Is er dan helemaal geen hoop meer voor centrumgebieden? Zeker wel! Recent bracht het Planbureau voor de Leefomgeving het rapport ‘Veerkracht op de proef gesteld’ uit, waarin staat benoemd dat de sector in het verleden vaker heeft bewezen veerkrachtig te zijn. “Het is nu alleen extra belangrijk dat alle zeilen bijgezet worden om die veerkracht ook nu weer te realiseren” zo gaat Sanne verder.

 

Veranderend consumentengedrag

Al voor de coronacrisis waren centrumgebieden volop in ontwikkeling. Trends die al eerder in gang waren gezet, zijn afgelopen jaar versneld. Denk bijvoorbeeld aan de concurrentiepositie van het internet. Veranderend consumentengedrag speelt hierin een belangrijke rol. Dit zorgt ervoor dat de functie die een winkelgebied vervult aan het veranderen is, zo ook de functie van een fysieke winkel. Het is niet meer de plek waar de klant naar toe moet om iets te kopen. Winkelgebieden worden steeds meer een ontmoetingsplek met een mix van verschillende functies. Beleving en emotie speelt daarbij een belangrijke rol. Om die sociale interactie te faciliteren is het de uitdaging om te zorgen voor een complementaire mix van winkels, horeca, leisure, cultuur, maatschappelijke functies, dienstverleners en pleinen/ontmoetingsplekken. Een grote uitdaging, vooral omdat deze functies hard geraakt worden door de coronacrisis.

 

Samenwerken

Het is belangrijk dat ondernemers, vastgoedeigenaren en overheid samenwerken om ook in de toekomst vitale centra te hebben. We moeten de lijntjes kort houden. Naar elkaar luisteren en vooral zoeken naar dingen die wel kunnen. Tijdens een webinar van de Retailagenda werd het belang van een actueel detailhandel en/of centrumvisie aangestipt. Door juist nu met elkaar een actuele visie op te stellen, passend bij de huidige trends en ontwikkelingen, kan richting worden geboden aan toekomstige ontwikkelingen. Dit vormt ook de basis voor concrete actiepunten. Denk daarbij aan het aanstellen van een centrummanager, maar ook aan het bieden van kaders voor het transformeren van leegstaande panden (in bepaalde deelgebieden), het vormgeven van stedelijke herverkaveling en/of het opzetten van stimuleringsregelingen voor nieuwe initiatieven. “Het opstellen van actueel beleid geeft ook een mooie aanleiding om gezamenlijk een proces te doorlopen. Dat is in sommige gevallen meer waard dan de uiteindelijke visie” vertelt Sanne.

Aan de slag

Nu de eerste vaccins zijn geprikt lijkt het licht aan het einde van de tunnel dichterbij te komen. Het is belangrijk om niet af te wachten tot de toekomst aanbreekt. Maar juist nu gezamenlijk met elkaar een plan te maken die inspeelt op de structurele wijzigingen die de coronacrisis met zich meebrengt. Alleen zo blijft het centrum vitaal en wordt de consument weer verleid om (terug) te komen naar het centrum. Zijn jullie klaar voor de nieuwe werkelijkheid?

 

Meer weten?

Over de stappen die u kunt zetten om in te spelen op ontwikkelingen? Of heeft u behoefte aan een nieuwe centrumvisie? Sanne gaat graag met u in gesprek.

Sanne Westerink

Sanne Westerink

Positief ingestelde verbinder met een frisse kijk op de opgaven in dorpen en steden

Tel. : 06 8684 8460
Email : s.westerink@seinpost.com