Kijk op kansen

voor economische vitaliteit en leefbaarheid

Eindelijk een visie op de weekmarkt van Helmond-centrum: met draagvlak van alle partijen!

De kooplieden vroegen er al jaren om: een actuele visie op hun weekmarkt. Onze adviseurs John Bardoel en Rien Romijn gingen de uitdaging aan. Het vertrouwen winnen van de kooplieden is hierin een belangrijk aspect omdat hun economisch presteren tenslotte centraal staat als het toekomstperspectief van de centrummarkt verkend wordt.

Een goede weekmarkt is in het belang van de ‘buren’: winkeliers, horeca, bewoners, centrummanagement en gemeente. Door een optimale inpassing van terrassen, winkelentrees, straatmeubilair, groen en leuke evenementen kan de weekmarkt versterkt worden. Ook is een veilig marktterrein belangrijk voor omwonenden en bezoekers. En moeten we zorgen voor zo min mogelijk overlast, ook tijdens het op- en afbouwen van een weekmarkt.

Als uitgangspunt voor de visie op de weekmarkt is Het Centrumperspectief Helmond 2030 genomen. Het is de koers voor de gewenste dynamiek in het centrum. Met name de Ameidewal krijgt een kwaliteitsimpuls in de inrichting en het gebruik van het plein. De weekmarkt moet dan mee veranderen met het centrum. Waar in het verleden ‘kopen’ centraal stond gaat het op de markt van de toekomst om ‘proeven en ontmoeten’. De visie spreekt zich uit over de locatie van de weekmarkt, dat blijft de Markt en de Ameidewal. De visie is uitgewerkt tot sfeergebieden voor de vier deellocaties:
1. Veestraat / Markt
2. Markt / Elzas
3. Markt-Midden en -Noord
4. Ameidewal.

De Koninginnewal is, net zoals tijdens de kermis, de vaste uitwijklocatie.

De kernkwaliteiten van de kooplieden ‘reuring, verleiding en vakmanschap’ komen het beste tot hun recht op een markt met variatie en een mix van branches. Helmond neemt afstand van de monofunctionele opzet van non-food op de markt en food op de beide wallen. Met sfeergebieden sluit de branchering van de markt beter aan op de omliggende horeca en winkels. Het uitvoeringsprogramma van de visie zal in 2019 worden opgepakt: een nieuw brancherings- en inrichtingsplan, marketing en promotie, de marktregels en acquisitie van nieuw ondernemerschap.

De visie is ontstaan door een uitgebreid proces met alle betrokken partijen. Na een schouw met de marktadviescommissie en een stadspanel-enquête is er gestart met het afnemen van interviews met de kooplieden. Er is ook een rondetafelgesprek geweest met de buren, en een brede kopgroep gevormd. Een levendig werkatelier met 35-40 kooplieden en andere partijen was het ‘hoogtepunt’: de marktmeesters hadden aan iedere koopman- of vrouw gevraagd om mee te denken, soms elkaar de waarheid te vertellen, en een bijdrage te leveren aan het eindresultaat: een gedragen toekomstvisie op de weekmarkt.

En dit is uiteindelijk gelukt! Het advies van Seinpost Adviesbureau is eind 2018, met een positieve mondelinge bijdrage van de marktadviescommissie en de ‘buren’, vastgesteld.

Door het proces dat Seinpost Adviesbureau heeft ingezet is het vooral een advies met veel draagvlak geworden”, volgens Dirk van den Hombergh van gemeente Helmond. “De visie is van iedereen. En dat helpt bij de uitvoering ervan, een stap die we de komende maanden gaan zetten. Zo zijn we ervan overtuigd dat de weekmarkt nog jarenlang een parel van het Helmondse centrum blijft.”

Stef van Goor van de Centrale Vereniging Ambulante Handel vindt dat er een gedragen visie is gepresenteerd waarbij kooplieden en andere stakeholders zijn betrokken. “Er is duidelijk geworden dat de weekmarkt op de markt en de Ameidewal blijft staan. De uitwerking en implementatie vergen nog de nodige aandacht, het belang van de weekmarkt zal hierin leidend zijn. De CVAH zal, als brancheorganisatie voor de kooplieden, de belangen van de kooplieden hierbij behartigen.”