Kijk op kansen

voor economische vitaliteit en leefbaarheid

Factory Outlet in Assen 'n stap dichterbij. Wat nu met de binnenstad?

De gemeenteraad van Assen zette onlangs de volgende stap op weg naar de realisatie van een Factory Outlet in Assen-Zuid. Ondernemers in de binnenstad huiveren bij de gedachte aan dat FOC, aangezien zij (en niet alleen zij) een leegloop van het centrum verwachten. Seinpost begrijpt die vrees en is ook beducht voor de leegstandseffecten in de binnenstad van de outlet-ontwikkeling.

In dit artikel wordt er voor gepleit om gelijktijdig met het bestemmingsplan voor het outletcentrum voor de binnenstad te werken aan herinrichtings- en vitaliteitsplan voor de binnenstad. Procedureel zou dat plan tegelijk met het FOC- bestemmingsplan ter besluitvorming moeten worden voorgelegd aan de Raad.

Het raadsdebat werd ‘live’ uitgezonden, het Dagblad voor het Noorden wijdde er de hele week artikelen aan, in het centrum Assen was het ’t gesprek van de dag in iedere winkel: ‘FOC ja!, of FOC nee?’ Het werd ‘FOC ja!’ in de gemeenteraad. Op 11 februari jl. gaf de raad toestemming voor het opstellen van een bestemmingsplan voor het Factory Outlet Center. 15.000m², 60 à 80 winkels, waarvan twee derde in de modebranche, de rest voor horeca en sport. Kort gezegd zijn dit de ambities van het ‘Factory Outlet Center’ (FOC) in Assen.

De bestemmingsplanfase kan nu beginnen. De initiatiefnemers zijn opgetogen en vol energie, maar de winkeliers in de binnenstad van Assen, maar ook die in Stadskanaal en Hoogeveen, protesteren en sommigen laten het hoofd al hangen. Het Dagblad van het Noorden was helder: ‘..een Factory Outlet heeft hoogstwaarschijnlijk een negatieve invloed op de detailhandel in Assen…’. B&W en nu de Raad van Assen ook, zien het echter anders en volgen professor Elhorst: ‘Als je alle onderzoeken naast elkaar legt, levert een FOC ‘netto’ werkgelegenheid op’, houdt hij de krantenlezers voor. In zijn kielzog buitelen allerlei FOC-inzichten, adviezen en randvoorwaarden van collega-professoren, retail-goeroes en politici over elkaar heen: ‘bied beleving, koppel er andere voorzieningen aan, creëer een dagje uit, een bioscoop erbij, een ijscomplex, een TT-museum, TT plaza….’

 

‘Maar het gaat wel degelijk ten koste van de huidige retail', zegt prof. Verhoef. En met die wetenschap moeten de winkeliers het dan maar doen. Wie de binnenstad van Assen kent, twijfelt geen seconde aan die waarschuwing van Verhoef.

Het centrum van Assen kent sowieso al veel leegstand (16% absoluut, 12% retail, Locatus 2016) en wordt door het Planbureau voor de Leefomgeving (2015) gekarakteriseerd als ‘zwak en perifeer’.

In Mercurius staan op dit moment 11 van de 41 units leeg (site Mercurius) en nu V&D  ook de deuren heeft gesloten, wordt de situatie extra nijpend voor de retail aan het Koopmansplein.

In de onderbouwing van het FOC-voorstel worden de mogelijke verdringingseffecten wel onderkend, maar het lijkt erop dat B&W die effecten vooral ‘compenseert’ door, o.a. in termen van werkgelegenheid, de synergie-effecten die het FOC tot gevolg zal hebben (winkeltoerisme, ijshal, toerisme, dagje Assen e.d.) te benadrukken. Dat is echter geen antwoord op de vraag wat het FOC zal betekenen voor de fysieke inrichting en retail-kwaliteit (nu 22.000m² mode) van de Asser binnenstad. ‘Het programma ‘Aantrekkelijke Binnenstad’, waar MKB en gemeente aan hebben gewerkt, behoeft tegen de achtergrond van (….) ontwikkelingen en de actualiteit een hernieuwde invulling’, aldus B&W in het raadsvoorstel. De gemeente initieerde als ‘arrangeur’, zgn. RetailDeals. Toen een prima initiatief. Nu kan daar in Assen absoluut niet mee worden volstaan en is er, naar onze wijze van zien, een Taskforce van ‘beslissers’ uit vastgoed, MKB, financiële en publieke sector nodig om, annex aan het FOC-plan, een plan van aanpak op te stellen om de vitaliteit en kwaliteit van de binnenstad te borgen.

In Roosendaal maakte een ‘citymarketingplan’ deel uit van het FOC-plan Rosado. Zo’n marketingplan zal voor Assen niet voldoende zijn. De bestuurlijke benadering in Roosendaal echter, verdient in Assen zeker navolging: geen FOC-plan zonder een gedegen plan van aanpak voor de binnenstad! En die Taskforce dan nu ook direct installeren.

Wilt u meer informatie? Mail of bel dan t.peters@seinpost.com of 06-5346 1224.