Kijk op kansen

voor economische vitaliteit en leefbaarheid

Hoe betrek je ondernemers bij nieuw beleid? 

Hoe betrek je als gemeente ondernemers op de juiste manier bij het opstellen van nieuw beleid? En hoe versterk je de samenwerking met deze ondernemers? In de VNG Participatiegids: ‘hoe met ondernemers samen te werken aan nieuw beleid’ krijgen beleidsadviseurs concrete handvatten, tips, praktijkvoorbeelden en een stappenplan om lokale ondernemers te betrekken bij nieuw beleid. Seinpost was betrokken bij de totstandkoming.  

Participatie van ondernemers, een vak apart 

Veel gemeenten hebben inwoners- en ondernemersparticipatie hoog op de agenda staan. Elke onderwerp of thema vraagt om een passende participatievorm. En wanneer kun je nou het beste voor welke vorm kiezen? In deze participatiegids worden negen verschillende participatievormen weergegeven, inclusief voor- en nadelen. Zo wordt het gemeenten gemakkelijk gemaakt om te bepalen welke vorm in welke situatie het meest geschikt is. 

Het gebied als opdrachtgever 

Seinpost Adviesbureau heeft een bijdrage mogen leveren aan deze participatiegids vanuit onze praktijkervaringen. In onze projecten werken wij altijd nadrukkelijk samen met de gemeente, ondernemers, inwoners, vastgoedeigenaren en andere stakeholders. Elk gebied vraagt daarbij om een eigen manier van participatie. Dit is altijd maatwerk. In ons participatieportfolio hebben wij verschillende aanpakken en werkvormen gebundeld, waardoor wij per situatie kunnen kijken welke aanpak het meest geschikt is. Op die manier krijgen we in elke situatie de juiste inbreng van verschillende actoren. 

Participatie in de praktijk 

Voor de transformatie van de wijk Kruisstraat-Woenselse Markt in Eindhoven hebben we voor een bijzondere aanpak gekozen. Een gebied met een grote diversiteit aan culturen en ook de nodige issues op het gebied van leefbaarheid en veiligheid.  Daarmee was het in dit gebied niet vanzelfsprekend dat partijen elkaar wisten te vinden in het gesprek over kansen voor de toekomst. De focus op problemen en taalbarrières stonden samenwerking in de weg. 

Voor dit gebied hebben we het concept PartiRecept ontwikkeld, een samenvoeging van recept en participatie. Het bundelen van recepten, ingrediënten en verhalen over de kwaliteiten van het gebied vormde daarbij de basis. Het gesprek over eten en recepten ging gaandeweg over in een gesprek over wat ondernemers, bewoners, vastgoedeigenaren, professionals en bestuurders leuk vinden aan het gebied, over (verborgen) waarden en de kwaliteiten van het gebied en de betekenis voor de stad Eindhoven. Waarna we vervolgens spraken over wat er moet veranderen en wat partijen daar aan bij kunnen dragen.  

Dit heeft geleid tot een kookboek vanuit het gebied dat met de verschillende recepten en verhalen de verschillende kleuren, smaken en geuren van het gebied laat zien. Dit kookboek wordt met trots uitgedragen door ondernemers en bewoners. En de verhalen worden benut op social media om de negatieve reputatie om te buigen. Samen met het ontwikkelde netwerk met ondernemers en de bewonersorganisatie in de wijk is ook een cadeaubon voor het gebied ontwikkeld. 

Meer weten?

Meer weten over hoe wij samenwerken met actoren of welke participatievormen wij toepassen in projecten? Neem dan contact op met John Bardoel of Delaram Ashtari. De VNG participatiegids is hier te bekijken: https://vng.nl/sites/default/files/2022-03/Participatiegids.pdf 

Delaram Ashtari

Delaram Ashtari

Stadsverkenner die elk moment gebruikt om haar leefomgeving te ontdekken en haar netwerk uit te breiden

Tel. : 06 8684 0387
Email : d.ashtari@seinpost.com
John Bardoel

John Bardoel

Netwerker die out of the box denkt

Tel. : 06 2252 7964
Email : j.bardoel@seinpost.com