Kijk op kansen

voor economische vitaliteit en leefbaarheid

In 9 jaar tijd van nul naar meer dan 300 BIZ'en in Nederland

Klinkende cijfers die het bestaansrecht en de toegevoegde waarde van een BIZ volgens onze adviseur Jan-Willem Speetjens overduidelijk aantonen. Maandag 4 november werd er stil gestaan bij deze mijlpaal.

Luisterend naar alle verhalen en kijkend naar zijn eigen ervaringen valt het Jan-Willem op dat een BIZ vooral dankzij lokale energie tot stand komt. Landelijke beleggers en landelijke winkelketens zijn vaak als 'partijen op afstand' niet of minder geinteresseerd. Opmerkelijk, want als het winkelgebied waar zij onderdeel van uitmaken beter functioneert, komt dat ook ten goede aan hun omzet(winkelketen) dan wel de waarde van hun pand (belegger).

In praktijk zijn zij echter te vaak de free rider. Oplossing: begin met de lokale partijen, dus zorg dat het midden- en klein bedrijf de BIZ omarmt en zorg dat kleine eigenaren en eigenaar-gebruikers de BIZ zien zitten. Als tweederde van deze groepen voor stemt, moeten de 'partijen op afstand' wel meedoen. En als ze dan toch meebetalen, kan er ook meer en dan is de volgende stap dat de bedrijfsleider (namens  winkelketen) dan wel de beheerder (namens de belegger) actief gaan meedoen. Wat ten goede komt aan hun omzet en waarde.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan gerust contact op met onze adviseur Jan-Willem Speetjens.

Onze specialist(en)

Jan-Willem Speetjens

Retailspecialist met scherpe blik op de inhoud

Tel. : 06 2700 1311
Email : j.w.speetjens@seinpost.com