Kijk op kansen

voor economische vitaliteit en leefbaarheid

Is er nog ruimte voor 't Loon?

In het directe zicht van de stadssnelweg langs Heerlen ligt al sinds 1965 winkelcentrum ’t Loon. Voor veel Zuid-Limburgers is het winkelgebied een begrip: men denkt immers weer terug aan de welvarende jaren 60, 70 en 80, toen de gehele mijnstreek floreerde. Ook ’t Loon was toen voor velen een startpunt van een bezoek aan de Heerlense binnenstad. Maar de laatste jaren is ’t Loon niet meer wat het geweest is.

Steeds meer winkels, vooral in de mode- en luxebranches, vertrokken er definitief. Ook vers-winkels besloten te verhuizen, net als de Jumbo en de Action. Zij zochten hun heil in het splinternieuwe Maankwartier bij het treinstation van Heerlen. Tot overmaat van ramp werd ’t Loon in 2013 ook nog eens enige tijd afgesloten voor publiek, vanwege een verzakking in de met mijnschachten gevulde ondergrond. Ook voor de gemeente maakt het nostalgische winkelcentrum geen deel meer uit van de Heerlense binnenstad, die overigens kampt met grote leegstand. De binnenstad ligt voortaan tussen Promenade en het nieuwe Maankwartier.

Deze kwestie en de leegstand moeten dus dringend aangepakt worden. Vastgoedfonds NSI, de huidige eigenaar van ‘t Loon, heeft ZKA gevraagd om te kijken of er op deze locatie eventueel vrijetijdsactiviteiten kunnen worden gecreëerd. Maar voordat ZKA dat ging doen, kwam het verzoek bij Seinpost binnen om het perspectief van de detailhandel in ’t Loon te onderzoeken. 

De rol van Seinpost

Seinpost heeft ter plaatse consumenten geënquêteerd, gesprekken gehad met belangrijke huurders en goed nagedacht over welke positie ’t Loon zou kunnen innemen binnen de Heerlense winkelstructuur. Daarbij ontdekten we dat consumenten nog steeds positief zijn over ’t Loon en dat de meeste winkels er graag willen blijven, maar dat de leegstand sterk afbreuk doet aan de beleving.

Onze conclusie is dat ’t Loon voldoende potentie heeft om als een combinatie van wijkwinkelcentrum voor stadsdeel Heerlen-Stad én run-center voor geheel Heerlen (met grootschalige winkels als C&A, Wibra, Bristol) te kunnen voortbestaan. In veel andere Nederlandse steden komen we dit soort (goed functionerende!) run-centers ook tegen. Ook hier is een vergelijkbare branchering aanwezig, met het accent op grootschalige food- en non-foodzaken, plus ruime en veelal gratis parkeergelegenheid voor de deur. Dat betekent ook dat ’t Loon in zijn huidige omvang te groot is en dat er te veel winkelmeters zijn. Verder moet er iets gebeuren met het huidige parkeertarief. 

Schets voor de toekomst

Hoewel volgens ons de winkels aan de buitenzijde en die op de begane grond bestaansrecht hebben en houden, geldt dat niet voor de boven- en benedenverdieping. Voor die centrumdelen heeft ZKA de markt én het gebouw geanalyseerd en goed nagedacht over een haalbare leisure-invulling. Daarvoor is gekeken naar verschillende leisure-functies en hun marktruimte, de aansluiting bij bestaande doelgroepen in de omgeving, de meerwaarde voor bestaande functies, de exploitatiemogelijkheid en de ruimtelijke inpasbaarheid.

Uit de inventarisatie en de scores ziet ZKA de volgende invulling als het meest kansrijk:

  • Het souterrain van ’t Loon leent zich heel goed voor een invulling van sport/fitness, bewust leven en uiterlijk (bijvoorbeeld geclusterd aan één kant van het looppad) en medische centra (huisarts, fysiotherapeut, apotheek, tandarts en tandtechnisch lab; geclusterd aan de andere kant van het looppad). Hiermee sluiten we aan op de wijkverzorgende gedachte.
  • De eerste etage leent zich goed voor invulling met horeca, ontmoeten en vergaderen: een combinatie van zakelijk zalencentrum (vergaderruimtes en werkplekken die men per dag of dagdeel kan huren, eventueel in combinatie met werkplekken) enerzijds en thema-restaurants met meerdere bij elkaar passende ‘wereldkeukens’ anderzijds. En hiermee sluiten we aan bij de specifieke locatie en bereikbaarheid van ‘t Loon vanuit een groter gebied.

Tijd om aan te pakken

Deze herpositionering vraagt om een stevige verbouwing, rebranchering en restyling, waardoor alles er weer fris en aantrekkelijk uitziet. De verschillende functies op de verschillende lagen zullen zo goed herkenbaar en samenhangend zichtbaar zijn. Verder moet er gewerkt worden aan het imago en moet de nieuwe positionering duidelijk worden gecommuniceerd, aan zowel consumenten als retailers. Op deze manier zien wij voor ’t Loon een bloeiende toekomst in het verschiet liggen!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jan-Willem Speetjens j.w.speetjens@seinpost.com of  06 2700 1311 of Gré Beekers g.beekers@zka.nl of 06 5126 5401.