Kijk op kansen

voor economische vitaliteit en leefbaarheid

Maak kennis met onze nieuwe collega Joep Janssen: Werklocaties en ondernemers verdienen meer aandacht van overheden!

Graag stellen we onze nieuwe collega Joep Janssen aan u voor. Joep is in september bij ons gestart. Joep is getrouwd met Babette en samen hebben zij een zoon Lex van 3 jaar oud. “Ik ben vrij vers vader en dat verrijkt mijn leven enorm. De wereld opnieuw bekijken vanuit de blik van een kind is heel verfrissend. Ik heb me voorgenomen dat veel vaker en bewuster te doen. Nadrukkelijk stilstaan bij wat het doel ook al weer was?” Zo zet ik in mijn werk aan ruimtelijk economische vraagstukken de opgave centraal; organisatie, systemen en structuur zijn volgend. Het samen met ondernemers (cocreatief) actieplannen opstellen, vraaggericht werken, gebiedsontwikkeling op gang krijgen en beleid inclusief uitvoeringsagenda maken is waar Joep sterk in is. “Al jaren ben ik werkzaam in het publieke domein en het bevalt me heel goed. In verschillende rollen maar altijd met hetzelfde doel. Ik wil het verschil maken “buiten”, altijd samen met de mensen, ondernemers en bedrijven waarvoor we het doen.” 

 

Juist de randen van de gemeenten en “moeilijke onderwerpenvindt Joep het leukst om aan te werken. Denk hierbij aan bedrijventerreinen, arbeidsmigranten, transformatie, onderwerpen en plekken die van groot belang zijn voor de economie van een gebied. Toch is er voor dit soort onderwerpen veel te vaak erg weinig aandacht. “Ik heb bij Seinpost een club adviseurs gevonden die dezelfde uitdaging zien en ook net als ik denken vanuit die eindgebruiker, de ondernemer en de vastgoedeigenaar. Ik ben echt bij een club gelijkgestemden terecht gekomen.”    

 

Joep wil als specialist vanuit Seinpost meer aandacht creëren voor bedrijventerreinen. “Ik verbaas me er nog elke dag over waarom overheden in zijn algemeenheid zo weinig aandacht hebben voor onze werklocaties en bestaande bedrijvigheid en ondernemers. Er zijn genoeg voorbeelden te noemen waarom we meer aandacht mogen hebben voor werklocaties en de ondernemers die er hun plek vonden." Zo publiceerde het planbureau van de leefomgeving (PBL) de klimaat en energieverkenning 2019, over de stand van zaken over te behalen doelen in 2020. Een niet zo optimistisch rapport, waarbij PBL constateert dat de bedrijventerreinen niet genoemd worden in het klimaatakkoord. Onbegrijpelijk, want in mijn optiek kan de weg naar het behalen van de klimaat doelstellingen van Parijs alleen via de bedrijventerreinen lopen. De energietransitie maar ook een omslag naar een circulaire economie kan alleen worden behaald door collectieve projecten op de bedrijventerreinen te stimuleren. “Op het moment dat je in gesprek gaat met ondernemers en hen laat meedenken over de maatschappelijke opgaven waarvoor we staan, zie je dat er nieuwe energie ontstaat, ideeën tot uitvoering komen en investeringen worden gedaan in de richting waar je op mikt.”

 

“Ik roep overheden op om het gesprek met bedrijven aan te gaan over wat toekomstbestendig is en hoe je daar gezamenlijk kan komen. Het investeringsklimaat is op dit moment (met de lage rentes) gunstig. Ga dus samen met de ondernemers en vastgoedeigenaren aan de slag, zodat zij in kunnen spelen op al deze ontwikkelingen. Stimuleer, faciliteer en verleid ze om investeringen te doen. Niet alleen uit te drukken in geld, maar ook in maatschappelijke doelen, sociale effecten en bijdragen in het vestigingsklimaat. Samen maak je het verschil.” 

Verder praten met Joep? Neem dan contact met hem op 06 1351 1091.

Onze specialist(en)

Joep Janssen

Creatieve doorzetter die zorgt voor verbinding tussen ondernemers en overheid

Tel. : 06 1351 1091
Email : j.janssen@seinpost.com