Kijk op kansen

voor economische vitaliteit en leefbaarheid

Na 12 jaar gedoe kan bouw van Super Hoogvliet in Arnhem-West eindelijk beginnen

De nieuwbouw van Super Hoogvliet aan de Arnhem-West krijgt de wind in de zeilen. Twaalf jaar broeden, duwen, trekken en schaven gingen aan de officiële start vooraf. Een valse start resulteerde in massaal verzet uit de buurt. De initiatiefnemers delen de opluchting dat het eindelijk gelukt is. 

De bouw van de supermarkt heeft heel wat voeten in aarde gehad. Het eerste overleg met ambtenaren van de gemeente Arnhem dateert uit 2009, een officieel plan kwam in 2012 op tafel. Daarna ging het met de buurt helemaal mis. Omdat de super ondergronds ging kregen bewoners de associatie met een bak. Al snel hingen overal posters achter de ramen dat de wijk de ‘shopbak’  niet moest.

In 2013 heeft de gemeente aan de ontwikkelaar voorgesteld de hulp in te roepen van Seinpost Adviesbureau. Mathieu Vaessen, procesbegeleider bij Seinpost, heeft meteen voorgesteld om tot een nieuw plan te komen. Een supermarkt boven de grond met parkeerplaats eronder. Waarbij de supermarkt het hart moest worden van de te versterken wijkeconomie en met duidelijke samenhang naar bestaande bedrijven. Mathieu betrok samen met een aantal anderen de gehele wijk bij het nieuwe plan waardoor er (meer) draagvlak zou moeten komen vanuit de wijk. Er werd een brede klankbordgroep geformeerd die leidend was en er werden regelmatig bijeenkomsten georganiseerd in de wijk om iedereen bij te praten over de voortgang. Er kwam een plan op tafel voor een bovengrondse supermarkt dat gaandeweg wel de goedkeuring kreeg van de buurt. Er werd veel gesproken over verbetering van de wijkeconomie en over een supermarkt met kleine winkels en horeca eromheen. Het verzet verdween.

Langzaam maar zeker ebde de spanning weg en kwam er meer draagvlak. Het resultaat van het proces met de wijk was uiteindelijk een samen gepresenteerd Programma van Wensen (betreffende een nieuw economisch hart in de wijk), een Procesdocument en een Stedenbouwkundig voorstel om de supermarkt, de parkeergarage en aangrenzende bedrijfspanden in te passen. Dit alles duurde ongeveer 2 jaar. De gemeente stond aan de zijlijn, het was een proces met en door de wijk.

Vervolgens volgde het officiële traject met de gemeente om te komen tot inpassing in het straatbeeld en de hele planologische procedure. Door het eerder slecht afgelopen traject met de gemeente ging ook de relatie tussen de gemeente en de ontwikkelaar soms erg moeizaam. Mathieu heeft hierin als olieman ook een rol gespeeld om de voortgang erin te houden. Seinpost had en heeft een goede naam bij de gemeente Arnhem en had draagvlak voor de aanpak in de wijk. Uiteindelijk is het bestemmingsplan medio 2018 vastgesteld en zijn alle nog levende bezwaren uiteindelijk ingetrokken, zodat er geen gang naar de Raad van State nodig bleek (met veel tijdsverlies).

Een resultaat waar we trots op zijn! Hier verdienden de vele inspanningen eerder in het proces zich dus terug. Ook de Omgevingsvergunning werd uiteindelijk niet meer aangevochten.

In de wijk is er een werkgroep wijkeconomie aan de slag gegaan als vervolg op de klankbordgroep, en nu ook om de bijzondere wijkeconomie van Arnhem West verder te versterken.

 

     

 

Foto 3 monumentaal pand aan de voorzijde van de Supermarkt. Hier komt een hip eetcafé.