Kijk op kansen

voor economische vitaliteit en leefbaarheid

Onze gezamenlijke schouw: op zoek naar de energie!

Bij Seinpost Adviesbureau staan praktische adviezen hoog in het vaandel. Daarom vinden we het heel belangrijk dat de adviezen in samenspraak met de mensen uit de praktijk tot stand komen. Participatie, meteen vanaf de start, is een belangrijke voorwaarde om draagvlak te krijgen voor de uitvoering en realisatie. Op basis van informatie en vertrouwen ontstaan acties die ertoe doen. 

De schouw

Een gebiedsschouw bij het opstarten van een centrum- of detailhandelsvisie is een goed middel om samen het vertrekpunt te bepalen. Locatiebezoeken van onder meer winkelstraten, horecagebieden of bedrijventerreinen doen we gezamenlijk per auto, of nog liever op de fiets of lopend. Dan ontstaat er een gedeelde beeldvorming voor de opgave. Iedereen kan meedoen: ondernemers, eigenaren, ambtenaren, makelaars of andere adviseurs. We benoemen kansen en problemen. Hoe worden de winkelgebieden ervaren? Wat zijn de pareltjes? En: wat zijn de lelijkste plekken?

 

Samen gesprekken voeren

Een prachtige bijkomstigheid van deze gedeelde schouw is dat mensen over de praktijk praten en elkaar persoonlijk leren kennen. De Seinpost-checklist kan samen ingevuld worden, met aandacht voor de verzorgingsfunctie van een locatie, de bereikbaarheid, het onderscheidend vermogen, de branchering, de samenhang en de uitstraling. Heeft het gebied een ‘trekkersrol’? Wat doe ik eigenlijk zelf als klant? Koop ik hier weleens iets, waarom wel of waarom niet? Hoe zal de consument de locatie ervaren? Is het een gebied voor de doelgerichte aankopen, de dagelijkse boodschappen, om uitgebreid te winkelen of wellicht zelfs recreatie? 

Verrassende verschillen

Tijdens een schouw is het verbazingwekkend om te zien hoeveel ondernemers weten over hun eigen stad, dorp of winkelgebieden. Maar het wordt ook duidelijk welke informatie ze missen. We laten ze vertellen wat er lokaal speelt. Wat opvalt zijn de grote verschillen tussen de winkelgebieden als het gaat om samenwerking en daadkracht. De ene ondernemer weet de juiste ingangen binnen de gemeente perfect te bewandelen en werkt bijvoorbeeld prettig samen met andere ondernemers, de eigenaar, omwonenden of de wijkagent. En op een andere locatie doet een ondernemer zijn uiterste best, maar blijft het gezamenlijke resultaat ver achter. Dan wordt het lastig om te voorkomen dat het winkelgebied achteruit gaat.

 

Samenwerken is eerder samen succes

Waarom zijn die verschillen in de samenwerking eigenlijk zo groot? Dat is aan de ‘buitenkant’ lang niet altijd zichtbaar. Het is eigenlijk de belangrijkste taak van de adviseur om de bestaande samenwerking te traceren. Bepaal welk ondernemerschap er is, hoe dat wordt benut en hoe er een betere aanpak kan komen. Betrek de eigenaren erbij en stel vast welke voordelen zij kunnen behalen als het vastgoed of het gehele winkelgebied wordt aangepakt. Bepaal onder welke voorwaarden een ondernemer of eigenaar gaat investeren. Hoe kunnen de verschillende disciplines binnen een gemeentehuis zich het beste opstellen? Hoe bereiken we de gewenste veranderingen? Het zal duidelijk worden dat niet alles tegelijk kan, maar dat we met samenwerken altijd verder komen.

 

Wederzijds vertrouwen

Kortom: het draait allemaal om de energie van de betrokken partijen, en hoe we daar nog een schepje bovenop kunnen doen. De basis hiervoor vormt wederzijds vertrouwen: dan kunnen we nog effectiever de gewenste verbeterpunten traceren en waarmaken. ‘Quick wins’, snelle succesverhalen, zijn dan cruciaal om het gezamenlijke vertrouwen te versterken. En deze motiverende stappen zetten we letterlijk tijdens de schouw. Stapsgewijs blijft het winkelgebied dan relevant én up-to-date voor de consument!

Benieuwd naar deze werkwijze van Seinpost, Rien Romijn en zijn collega’s? Neem contact met hem op via r.romijn@seinpost.com of 06 5352 6705.