Kijk op kansen

voor economische vitaliteit en leefbaarheid

Over een vitaal dorp gesproken...wel eens in Elsendorp geweest??

Afwachten en lijdzaam toezien is niet iets dat past bij het karakter van Elsendorp. In het kader van ‘Proeftuin Elsendorp’ is dit dorp actief bezig met de toekomst. Het vitaal houden van het dorp en het buitengebied is hierbij het hoofddoel. Ondanks alle berichten over krimp, verdwijnen van voorzieningen en vergrijzing is dit dorp hard op weg om te bewijzen dat het ook anders kan. En het bijzondere is, ze doen dit helemaal zelfstandig met nauwelijks enige hulp van buitenaf.

 

Een groep kartrekkers is drukdoende met de toekomstbestendigheid van het dorp. Een belangrijk aandachtspunt is bijvoorbeeld om ondernemerschap te stimuleren in het buitengebied. Veel agrariërs zullen op korte termijn stoppen met hun onderneming, met als gevolg een overschot aan agrarische grond en agrarische gebouwen. Een 30-tal agrarisch ondernemers neemt nu al deel aan een project om gezamenlijk tot een nieuwe bestemming van hun grond en opstallen te komen. Via onder andere een ingenieuze waardebepaling van de gronden, vele ‘keukentafelgesprekken’ en met een gesloten portemonnee wordt gezocht naar een nieuwe invulling van de gronden en gebouwen in het buitengebied. Dit biedt kansen aan de volgende generatie ondernemers om een eigen bedrijf te starten op het bedrijf en de gronden van hun ouders. Vaak niet als agrariër, maar in de recreatieve-, nijverheid- of bouwsector. Zodoende blijft het voor jongeren aantrekkelijk om in het dorp te blijven wonen. Met als neveneffect dat het dorp niet vergrijsd en dat er voldoende leerlingen zullen blijven om bijvoorbeeld het basisonderwijs, maar ook het verenigingsleven in stand te houden.

 

Op donderdagavond werd het project gepresenteerd aan alle ondernemers uit Elsendorp. De opkomst was bijzonder hoog: ruim 85 Elsendorpers luisterden niet alleen aandachtig naar de plannen maar toonden direct belangstelling om ook deel te nemen aan de Proeftuin. Over een paar weken wordt het project gepresenteerd aan de rest van de inwoners van Elsendorp. Ook dan zal de belangstelling weer groot zijn. Een vitaal dorp waar gewoond, gewerkt en gerecreëerd wordt maak je immers met elkaar! De Proeftuin Elsendorp wordt geadviseerd en begeleid door ZKA Leisure Consultants/Seinpost Adviesbureau in samenwerking met PAS BV en, in de startfase, ook door het Kadaster.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem gerust contact op met Joost Gieling op 06 8687 5825 of Ton Peters op 06 5346 1224.