Kijk op kansen

voor economische vitaliteit en leefbaarheid

Participatie, de sleutel tot succes!

Participatie. Je kunt er als gemeente en adviseur niet meer omheen, tegenwoordig lijkt participatie het toverwoord tot succes. Een dorpscentrum zonder eigen identiteit, een winkelcentrum waarvan de panden verloederen en de ondernemingen wegtrekken. Of een bedrijventerrein die moet verduurzamen. Wat de opgave ook is, zonder participerende ondernemers, inwoners en/of maatschappelijke organisatie kom je er niet. En met de omgevingsvisie in het verschiet, zal participatie steeds belangrijker worden.

 

Even terug naar ons bureau. Seinpost werkt al jaren aan ruimtelijk-economische vraagstukken door heel Nederland. Zoals ons moto luidt “Kijk op kansen”. Want wat de vraag ook is, wij zoeken naar de kansen. Onze adviseur Sanne neemt als voorbeeld winkelcentrum De Drieslag in Arnhem. "Het winkelcentrum heeft alles in zich om het kloppend hart van de wijk te zijn. Toch heeft het winkelcentrum te maken met achteruitgang en een slecht imago." Afgelopen maanden heeft Seinpost in opdracht van de gemeente Arnhem, De Drieslag geholpen om een eerste stap te zetten richting een vitale toekomst. Een aantal ondernemers heeft het voortouw genomen en samen met ondernemers en vastgoedeigenaren is gewerkt aan een gedeelde toekomstvisie en een concreet en doelgericht actieplan om dit te bereiken.

 

“Recent heb ik ook een opdracht mogen afronden in Venray”, vertelt Sanne. Samen met in dit geval toeristische ondernemers is nagedacht over de toekomst van hun sector. Naast brede ondernemerssessies, een raadsvergadering en een klankbordgroep, bestaande uit een vertegenwoordiging van ondernemers, was intensief betrokken bij het proces en heeft meerdere keren input kunnen leveren en stukken tegen gelezen. "Het voordeel hiervan is dat het resultaat niet alleen meer een rapport is dat is opgesteld door een adviesbureau, maar een gedragen rapport waar de klankbordgroep (en de sector) achter staat. Op deze manier zorgt participatie voor gedeelde trots en ambassadeurschap."

 

“Is participatie dan echt het toverwoord tot succes? Voor mij wel!” Het zorgt voor betrokkenheid, draagvlak voor de gekozen visie/aanpak en actiebereidheid.  

Binnenkort staat de eerste schoonmaakactie voor De Drieslag op het programma en over een aantal maanden vindt er een mooi evenement plaats. In Venray wordt actief ingezet op samenwerking en liggen de eerste nieuwe initiatieven klaar om te verwezenlijken. De voorbeelden van Venray en Arnhem staan niet op zich. Al jaren werkt Seinpost voor, door en met ondernemers. Participatie hoeft niet lastig te zijn. Het levert inspirerende verhalen op en laat betrokkenen met elkaar in gesprek gaan waardoor mooie initiatieven ontstaan. Wij zijn klaar voor de omgevingsvisie en kijken uit naar nog veel inspirerende opdrachten waarbij participatie centraal staat!

Wilt u meer weten over participatie of over nieuwe initiatieven? Neem dan contact op met Sanne Westerink op 06 8684 8460.

Onze specialist(en)

Sanne Westerink

Doortastende adviseur met een frisse kijk op de opgaven in dorpen en steden

Tel. : 06 8684 8460
Email : s.westerink@seinpost.com