Kijk op kansen

voor economische vitaliteit en leefbaarheid

Regio Drechtsteden/Gorinchem e.o. ontvangt Regio Deal van € 22,5 miljoen

Seinpost was penvoerder van de Regio Deal en heeft bovendien aan de basis gestaan van de Groeiagenda 2030 die ten grondslag lag aan de Regio Deal-aanvraag. Deze regio is uniek en er is genoeg om trots op te zijn, maar er zijn ook forse opgaven om de achterblijvende ontwikkeling te doorbreken.

 

Met de Regio Deal ontstaat een samenwerking tussen Rijk en regio om de kracht van de regio te versterken. Middelen worden ter beschikking gesteld voor projecten die de brede welvaart en leefbaarheid versterken. Ingezet wordt op drie pijlers: Human Capital, Toegepaste innovatie en Dynamische oevers. Door hierin te investeren, zal men zich nog meer kunnen onderscheiden als een vitale, leefbare en maritieme topregio.

 

Wij feliciteren alle betrokkenen met het behaalde resultaat. Met Zwolle de hoogste bijdrage vanuit het Rijk! Dit is echter nog maar het begin, dus nu aan de slag en heel veel succes met het realiseren van de ambities en plannen de komende jaren!

Lars Pijlman en Hans Goossensen aan het woord.

Onze specialist(en)

Lars Pijlman

Economische strateeg met sterke proceskwaliteiten

Tel. : 06 5141 4766
Email : l.pijlman@seinpost.com