Kijk op kansen

voor economische vitaliteit en leefbaarheid

Seinpost en ZKA bundelen transformatie-expertise

De afgelopen jaren deden Seinpost en ZKA de nodige praktijkervaring op tijdens de transformatie van gebieden. Hoewel de opzet van een binnenstad anders is dan van een vakantiepark, de mechanismen en principes bij de transformatie zijn vergelijkbaar. Niet vreemd dus om de opgedane kennis en de ingezette methoden in de Witte de Withstraat in Rotterdam, het modekwartier in Arnhem, de Bloemerstraat in Nijmegen, recreatiepark Valkenbosch in Oisterwijk, camping De eekhoorn in Oosterhout, recreatiepark De Maar in Twisk en camping De Witte Plas in Rucphen haar vruchten afwerpt. John Bardoel (Seinpost) en Willem Kraanen (ZKA) vertellen meer over de Seinpost-ZKA-Transformatie.

 

Of het nu gaat over een vakantiepark, camping of hotel, de dynamiek is groot. Op verschillende locaties in de verblijfsrecreatie is het (economisch) ecosysteem onomkeerbaar verstoord en de veerkracht ontbreekt om de kwaliteiten van of potenties voor het gebied of de locatie te benutten. De aansluiting met de markt is verloren, de ondernemer zit in de slob, het vertrouwen van financiers ontbreekt of de locatiekwaliteiten worden onvoldoende benut. Dit leidt tot (structurele) leegstand, verloedering en/of ondermijnende criminaliteit. Er is behoefte aan grip op verandering en het doorbreken van de negatieve spiraal. Deze situatie is in tal van centrumgebieden, op diverse bedrijventerreinen en in het landelijk gebied niet veel anders. Partijen zijn op zoek naar nieuwe perspectieven of verdienmodellen. Partijen stellen zich de vraag: Hoe krijgen we weer licht aan de horizon? En op welke manier kunnen er weer euro’s worden verdiend? Waarbij de vervolgvraag is: hoe komen we daartoe? En welke partijen zijn daarbij betrokken?

 

Vitaliteitsmodel

Seinpost-ZKA-Transformatie ondersteunt partijen in deze complexe situatie. Op de eerste plaats is zicht op de problematiek cruciaal. Het vitaliteitsmodel helpt daarbij. Wat is de uitgangssituatie en waar zitten de opgaven, maar ook mogelijkheden? Als het zicht op de problematiek scherp is, werken we aan nieuwe perspectieven. Met een gebiedsvisie, bedrijfsvisie of ontwikkelstrategie ondersteunen we betrokkenen met realiseren van het streefbeeld. En wat er voor nodig is om daar te komen (acties, maatregelen en instrumenten).

Maatwerk

Helaas is er geen one-size-fits-all-aanpak beschikbaar en vraagt de uitvoering maatwerk. De locatie, problematiek en structuur vraagt een op maat gesneden uitvoeringsprogramma of instrumentenbox, aangevuld met organisatie- en procesbegeleiding. Zo helpt Seinpost-ZKA-transformatie stap voor stap aan (strategische) vernieuwing van gebieden. Een aanpak die tegelijk flexibel is om snel in te kunnen spelen op veranderende inzichten. En altijd werken we schouder aan schouder met ondernemers, overheid en vastgoedeigenaren aan de versterking van het gebied.

Meer weten?

John en Willem zijn inmiddels in verschillende gebieden als transformatie- en vitaliteitsmanager actief. Denk daarbij aan de Kruisstraat Woenselse Markt in Eindhoven, het gebied Parkweg-Spindop in Ede, en pilot gemeenten recreatieparken in Brabant. De ervaringen worden ook gebruikt voor een cursus die in 2021 start. Wil je meer weten over hun ervaringen of methodische aanpak? Neem dan contact op met John Bardoel of Willem Kraanen.

John Bardoel

John Bardoel

Netwerker die out of the box denkt

Tel. : 06 2252 7964
Email : j.bardoel@seinpost.com