Kijk op kansen

voor economische vitaliteit en leefbaarheid

Seinpost maakt werk van een vitaal platteland

In de Proeftuin Elsendorp (gemeente Gemert-Bakel) ontwikkelen zich nieuwe bestemmingen voor voormalige boeren bedrijven. De dorpsgemeenschap, de gemeente en de Provincie gaan aan tafel met alle (agrarisch) ondernemers die een andere bestemming zoeken voor hun bedrijf.

 

Daarom is, in samenspraak met het dorp, eerst een gebiedsvisie gemaakt. Die gebiedsvisie is de onderlegger voor een veertig tal ruimtelijke veranderingen en bestemmingswisselingen. Een indrukwekkende vitalisering van het buitengebied van het dorp door verkaveling, herbestemming en herschikking van (agrarische) bedrijvigheid. Seinpost begeleidt dit proces. Pas B.V. adviseert de twee overheden, maar ook de deelnemers en de dorpsgemeenschap over de economische aspecten van de Proeftuin. Ook het Kadaster levert expertise over de ruimtelijke aspecten.

 

Naast de herbestemming van bedrijven, realiseert het project ook doelen in het kader van klimaatadaptatie, asbestsanering en duurzame energie. De Proeftuin heeft zich daarnaast ook als doel gesteld om in Elsendorp en omgeving een recreatief aanbod te ontwikkelen.

 

Meer informatie over het project? Neem dan contact op met Ton Peters op 06 53 46 1224. Bekijk ook de video die werd gemaakt ter gelegenheid van de feestelijke ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst tussen de individuele deelnemers, de ‘overheidspartijen’ en de dorpsgemeenschap.