Kijk op kansen

voor economische vitaliteit en leefbaarheid

Seinpost rondt effectstudie af voor ambitieus plan in Almere

Seinpost Adviesbureau heeft een ruimtelijk-economische effectstudie opgesteld op verzoek van Amvest, een vastgoedontwikkelaar van het ambitieuze plan DUIN in Almere. Het behoefte- en effectenonderzoek concentreert zich op de centrale hoogbouwzone en de detailhandels- en consumptieve horecafuncties in de Duinhal. De studie kon dan ingebracht worden in het overleg van Amvest met de gemeente Almere.

Foto: Zicht op Almere DUIN

De Duinhal maakt onderdeel uit van het centrum van het ambitieuze plan DUIN. De functies in deze nieuwe strandstad omvatten wonen, vrije tijd, voorzieningen en werken in een kunstmatig duinlandschap. De bouw van twee van de vier woontorens en parkeerplaatsen van de Duinhal is inmiddels gestart. Wat DUIN bijzonder maakt is dat haar doelgroepen sterk afwijken van reguliere behoefte-onderzoeken. Ze bestaan uit een mix van particuliere, toeristisch-recreatieve en zakelijke doelgroepen. De detailhandel en horeca in de Duinhal speelt op deze mix in met:

 • De Foodbeleving Store: een supermarkt met consumptieve horeca, ambachtelijke productie en beleving;
 • De DUIN Lifestyle Store: functiegebonden niet-dagelijkse detailhandel: gekoppeld aan de waterrecreatie en outdoor sport, het strandbezoek en vrije tijd;
 • Bijzondere horeca-concepten;
 • Een centrale en flexibel in te richten ruimte voor evenementen, pop-up functies, leisure, services e.d.

Foto: DUIN Midden met ligging Duinhal (Amvest)

Er wordt een integraal concept gerealiseerd in het gebied direct grenzend aan het strand en de jachthaven. Zo wordt dit dé plek om te verblijven en te recreëren aan het Almeerderstrand en de haven Marina Muiderzand. De groene en waterrijke omgeving staat garant voor een continu vakantiegevoel, ook voor de eigen bewoners die in het duinlandschap wonen. Een basiswinkelvoorziening zoals een supermarkt mag daarbij niet ontbreken voor de 6.000 inwoners die hier medio 2030 woonachtig zijn.

Bron: Amvest

 

In het behoefte-onderzoek heeft Seinpost diverse referentieprojecten beschreven. We hebben gebruik gemaakt van de expertise van zusterbedrijf ZKA over de bestedingen door toeristen, dagjesmensen, evenementenbezoekers en werkzame personen. Dit is aangevuld met de verwachte bestedingen door de inwoners van Almere DUIN. Deze projecties zijn een bewezen middel voor Seinpost. Tussen de diverse functies in de Duinhal ontstaat synergie, dankzij de onderlinge bestedingen van de klanten van de Foodbeleving Store, de Lifestyle Store en de horeca.

Impressies Almere DUIN

Wat is er bereikt

De resultaten van ons onderzoek zijn ingebracht in de ruimtelijke procedure voor de aanvraag van de omgevingsvergunning. Inzicht in de behoefte is noodzakelijk omdat in de procedure de Ladder voor duurzame verstedelijking wordt gevolgd. In het ontwerpbestemmingsplan Almere Poort en Duin van december 2017 is de tekst van Seinpost overgenomen. De behoefteraming dient als basis voor het in het bestemmingsplan voorziene programma:

 • Er is aangetoond dat er voldoende marktmogelijkheden ontstaan voor het functionele concept van de Duinhal;
 • De wens van een tijdige realisatie van de supermarkt voor de bewoners van DUIN;
 • Poort heeft weinig horeca, het aantal inwoners groeit snel;
 • Kritische massa is nodig voor de trekkracht;
 • Particulier, toerisme en zakelijk: de functies en doelgroepen profiteren van elkaar;
 • De effecten op de detailhandel- en horecastructuur van Almere Poort zijn beperkt. Er wordt ingezet op een ander motief dan bij de overige buurtsteunpunten in Poort, het toekomstige stadsdeelcentrum of grootschalig PDV/GDV-aanbod in sport en leisure.

Tom Lankhorst van Amvest bevestigt:

 • ‘De samenwerking met Seinpost verliep zeer geslaagd. De vraag van Amvest werd zowel inhoudelijk als procesmatig prima vertaald naar een uitstekende rapportage, inclusief de verantwoording van de rapportage naar de gemeente Almere.’
 • ‘De supermarkt is als trekker in het programmaonderdeel goed gepositioneerd.’
 • ‘Er is belangstelling vanuit de markt voor invulling van de Duinhal, die aansluit op het advies van Seinpost.’


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rien Romijn,
r.romijn@seinpost.com of 06 5352 6705.