Kijk op kansen

voor economische vitaliteit en leefbaarheid

Seminar DNA & identiteit winkelgebieden

Hoe zet je identiteit in voor de profilering en transformatie van gebieden? Hoe verleid je de klant met je lokale DNA? Tijdens het seminar van Seinpost, Platform de nieuwe winkel straat en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) werd op woensdag 17 april in Amersfoort ingegaan op deze vragen.

 

Ruim 120 deelnemers (ambtenaren, ondernemerscollectieven en centrummanagers) gingen met elkaar aan de slag in diverse deelsessies. Zij werden daarbij op weg geholpen door een aantal inleidende presentaties. Jurrian Mol van het NBTC ging in op het belang van identiteit en DNA vanuit het perspectief van de klant/toerist. Frank Strolenberg (RCE) schetste aansluitend de aanpak van de historische biografie zoals die ook tijdens de door Seinpost en de RCE georganiseerde Community of Practice werd gehanteerd. De praktische meerwaarde kwam in een tweegesprek tussen John Bardoel en Doesjka Majdandzic duidelijk naar voren. Doesjka vertelde vanuit het perspectief van de gemeente Apeldoorn over het belang van identiteit bij gebiedsontwikkeling. Identiteit blijkt voor het gebied Marktstraat-Beekstraat een belangrijk voertuig om de kwaliteiten en potenties van een gebied in beeld te benutten.

 

In de deelsessies werd door onze adviseur John aan de hand van praktijkervaringen in Nijmegen de mogelijkheden uitgelegd om identiteit te benutten voor de profilering van de Lange Hezelstraat en de transformatie van de Bloemerstraat. Adviseur Jan-Willem verzorgde een sessie over de bepaling en toepassing van de identiteit in twee zeer uiteenlopende centrumgebieden; Hoog Catharijne in Utrecht en het dorp Zelhem in de Achterhoek. Deelnemers werden daarbij ook uitgedaagd om zelf met het begrip identiteit aan de slag te gaan. Dit was een succes! “We hebben concrete handvatten gekregen over hoe je identiteit kunt benutten om een gewenst gebied te transformeren” aldus een enthousiaste deelneemster.

 

 

 

Afsluitend werd door Frank Strolenberg het boek ‘levendige winkelstraten’ overhandigd aan Jan Meerman (DNWS). Verschillende winkelstraten die in het kader van de Community of Practice zijn bezocht, zijn hierin beschreven. Ook een aantal straten waarin Seinpost actief is, komen als aansprekende praktijkvoorbeelden aan bod.