Kijk op kansen

voor economische vitaliteit en leefbaarheid

'Van lock-down' naar 'open-up' onze herstelbenadering

Wie had dat gedacht? In amper drie maanden tijd van economische groei naar een acute COVID-19 crisis; het sein is op rood gezet en de razende trein is van het één op andere moment tot stilstand gekomen. Ondernemers in retail, toerisme, recreatie, horeca, transport, food en cultuur zijn afgelopen periode geconfronteerd met forse omzetverliezen. Wereldwijd zoeken klanten, bedrijven en overheden naarstig naar manieren om de shock te boven te komen.

Veel vragen
Nu er in Nederland greep op het virus lijkt te zijn en noodmaatregelen voor veel ondernemers ‘hun werk doen’, rijst de vraag hoe we uit de economische crisis komen. Hoe lang is het nieuwe normaal houdbaar in de verschillende bedrijfssectoren. Draaien op een bezettingsraad van 30-40% is voor geen enkele ondernemer lang vol te houden. Is er een weg voor ondernemers om juist sterker uit deze crisis te komen? En wat is het effect van de crisis op de stads- en dorpskernen, winkelstraten, werklocaties en toeristische bestemmingen?

Herstel met perspectief
Wij zijn ervan overtuigd dat de wissel meedogenloos is omgezet en dat we aan de vooravond staan van een versnellend transformatieproces. Dit heeft gevolgen voor de wijze waarop we samenleven en ons geld verdienen. Daarom ontwikkelde Seinpost een unieke aanpak gebaseerd op antropologische inzichten: van ‘lock-down’ naar ‘open-up’. Een aanpak die nieuw perspectief biedt voor bestuurders, vakspecialisten en vooral ondernemers die onderscheidt maakt in drie fasen:

  1. Eerstelijns noodhulp (0-6 maanden)
  2. Herstelfase (4-14 maanden)
  3. Programmaontwikkeling 2025/2030: het formuleren van een meerjarig perspectief (start tijdens herstelfase)

Deze aanpak is voor iedereen nieuw. Ook voor ons. In de infographic treft u een kernachtige samenvatting van onze herstelbenadering. Wilt u het volledige verhaal ontvangen? Vul dan het contactformulier in. Dan sturen wij ons verhaal per e-mail naar u toe. We houden rekening met ‘aanpassingen onderweg’ en lokale- of regio-specifieke invullingen.

We ondersteunen u graag met deze aanpak zodat ‘herstel met perspectief’ van jouw stad- of dorpskern, winkelstraat, werklocatie of toeristische bestemming een realistische ambitie wordt. Wij staan klaar om hierover met u door te praten, waarbij het ook mogelijk is om deel te nemen aan groepsgesprekken die we rond onze benadering gaan organiseren.


Het team van Seinpost Adviesbureau

De gegevens zijn verzonden!
Er ging iets mis met het versturen. Probeer het later nog eens.