Kijk op kansen

voor economische vitaliteit en leefbaarheid

Vitaliteit verblijfsrecreatie in de lift met ZKA/Seinpost als gouden combinatie

Adviseur Annelies Romme werkt zowel bij Seinpost als bij zusterbureau ZKA. Ze voert regelmatig vitaliteitsonderzoeken voor de verblijfsrecreatie uit, en ziet daardoor ook de knellende kant van de leisure-markt. Denk aan de huisvesting van arbeidsmigranten in oude vervallen stacaravans zonder isolatie, of een klein bungalowpark dat gedurende de tijd getransformeerd is tot een ‘woonwijkje’ aan een grote camping op een fantastische plek maar met een ondernemer zonder toekomstvisie. Maar het kan juist ook gaan om een grote camping op een fantastische plek maar met een ondernemer zonder toekomstvisie of een compleet verblijfsrecreatief park met een uitbreidingswens.

Diverse vitaliteitsonderzoeken, verspreid over het hele land, tonen aan dat de verblijfsrecreatie in Nederland onder druk staat. Er is sprake van te veel aanbod in een markt waar de vraag niet meer toeneemt. Daarnaast geldt dat voor een (te) grote groep bedrijven de gemiddelde kwaliteit laag is en het aanbod te weinig aansluit op de veranderde wensen van de consument.

De cijfers

Circa 35 tot 45 procent van de parken in Nederland is vitaal. Dit wil zeggen dat ze voldoende kwaliteit en perspectief hebben. Bij ongeveer 30 tot 45 procent van de parken ontbreekt het juist aan zowel kwaliteit als perspectief. Deze parken hebben het lastig: verpaupering en  oneigenlijk gebruik liggen op de loer. In de overige parken is de situatie al jarenlang hetzelfde, wordt er weinig geïnvesteerd en ontbreekt het aan visie. 

Gouden combinatie

In veel regio’s landt het besef dat de vitaliteit van de verblijfsrecreatie in het gedrang komt. Hier is men dan ook op zoek naar een programma-aanpak om de sector te revitaliseren. Hierin blijkt de combinatie ZKA/Seinpost een gouden greep te zijn. ZKA kent de verblijfsrecreatiesector door en door. Seinpost heeft dan weer jarenlange ervaring ten aanzien van programma-aanpakken met elementen als het aanjagen, herontwikkelen en transformeren in de detailhandel en omtrent omstreden voorzieningen. Tevens is Seinpost de trekker geweest achter het programma Vitale Vakantieparken Noord-Veluwe. Voor de regio Noord-Holland Noord werken beide bureaus samen om een box met instrumenten te vullen om de vitaliteit van de sector te vullen. Dat gebeurt samen met een juridisch planoloog. Vanuit de visie, doelen en strategie(ën) wordt met (een selectie van) deze box de (aanzet voor de) programma-aanpak opgesteld.

Voordeel voor iedereen

Waar een economisch vraagstuk ten grondslag ligt aan de huidige problemen, is het vraagstuk breder. Zo spelen er ook ruimtelijke kwesties: spanning tussen de ruimtevraag van bedrijven en natuur, en de achteruitgang van de uitstraling als gevolg van slecht beheer. Ook vraagstukken op het vlak van veiligheid en leefbaarheid passeren de revue. Denk hierbij aan prostitutie, witwassen en overlast door de concentratie van kwetsbare groepen.

Om de vitaliteit van de sector te verbeteren is alleen een economisch instrumentarium dan ook niet voldoende. Het vraagt om een integrale aanpak, met aandacht voor de verschillende domeinen en vitaliteitssegmenten, variërend van de toppers tot parken met sociale problematiek. Tools als kennisdelen, coachingstrajecten, opstellen van nieuwe beleidsregels en fondsvorming kunnen hier bijvoorbeeld een plek ik krijgen.

Een integraal project waar iedereen aan meewerkt. Want uiteindelijk moet iedereen er baat bij hebben!

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Annelies Romme helpt u graag verder via a.romme@seinpost.com of 06 53128729.