Kijk op kansen

voor economische vitaliteit en leefbaarheid

Wat zijn de mogelijkheden om een winkelstraat, bedrijventerrein of vakantiepark gebiedsgericht te versterken?  

In economisch opzicht blijken kwetsbare gebieden in de praktijk vaak een voedingsbodem voor criminaliteit. Hierdoor wordt de negatieve spiraal waarin deze gebieden zich bevinden, versterkt. Zo worden ondernemers die in de huidige corona-crisis in financiële problemen komen, regelmatig door criminelen benaderd. En mijden nieuwe ondernemers dit soort gebieden door de negatieve reputatie. Toenemende leegstand en verloedering liggen dan op de loer. Een gebiedsgerichte aanpak helpt om de spiraal te doorbreken door samen met betrokken partijen in te zetten op de kwaliteiten en potenties van gebieden.  

 

Toenemende zorgen over veiligheid en leefbaarheid 

Het thema ondermijning is in opmars. Het is een veelbesproken onderwerp bij politie, gemeenten en de rijksoverheid. De impact van Corona op tal van bedrijven zorgt er ook voor dat zorgen over criminaliteit en het afglijden van gebieden toenemen. Niet alleen bij overheden, maar ook het bedrijfsleven. Denk bijvoorbeeld aan de campagne ‘laat je niet verleiden door crimineel geld in tijden van crisis’.   

 

Stok en de wortel 

De praktijk van het werken in kwetsbare gebieden met een veiligheidsprobleem leert dat een succesvolle aanpak altijd bestaat uit een aanpak op verschillende sporen. Ofwel; niet alleen de criminaliteit bestrijden (de stok) en voorkomen, maar ook het gebied in economisch opzicht versterken (de wortel).  

 

Verschillende gebieden, vergelijkbare mechanismen 

Hoewel een winkelstraat een totaal ander gebied is dan een vakantiepark, gelden in de aanpak van dit soort gebieden wel vergelijkbare mechanismen. Inzicht hierin helpt bij het formuleren van een nieuw ontwikkelingsperspectief, de keuze van in te zetten instrumenten en de te volgen strategie. Maar denk ook aan de verschillende soorten actoren die een rol spelen. Ondernemers, vastgoedeigenaren en overheid hebben elkaar nodig om een gebied succesvol te transformeren. Dit stelt eisen aan de (onderlinge) communicatie en samenwerking. Ook op bedrijventerreinen en in het landelijke gebied kunnen dit soort partijen een sleutelrol vervullen in een succesvolle aanpak. Ook zien we dat big-data kan helpen in verschillende soorten gebieden. 

 

Opleiding Gebiedsgerichte aanpak van leefbaarheid en veiligheid geeft concrete handvatten 

Samen met SBO heeft bureau Seinpost-ZKA een opleiding ontwikkelt die gebiedsregisseurs, beleidsmedewerkers, stadsmariniers, buurtregisseurs, wijkmanagers en projectleiders helpt om stappen te zetten. Naast dat in deze opleiding kennis wordt aangereikt, kan iedere deelnemer ook zijn eigen casus inbrengen. Klik hier voor meer informatie.

 

John Bardoel

John Bardoel

Netwerker die out of the box denkt

Tel. : 06 2252 7964
Email : j.bardoel@seinpost.com