Kijk op kansen

voor economische vitaliteit en leefbaarheid

Winkels investeren zelf

Winkeliers en gemeente investeren gezamenlijk in centrum Rhenen tegen leegstand in het centrum, in de hoop die terug te dringen. Zij nemen het advies van Seinpost erin over.