Kijk op kansen

voor economische vitaliteit en leefbaarheid

BIZ / Ondernemersfonds

Zou u graag écht investeren in uw winkelgebied of bedrijventerrein, maar zijn de financiële middelen ontoereikend? Wilt u de samenwerking professionaliseren? En: vindt u ook dat een gebied er beter van wordt als je gezamenlijk de schouders eronder zet?

Vanuit Seinpost zien wij dat in de praktijk een Bedrijveninvesteringszone (BIZ) hiervoor het middel bij uitstek is. Een BIZ is een afgebakend gebied, zoals een winkelstraat of een bedrijventerrein, waarin ondernemers en/of vastgoedeigenaren samen investeren. Gezamenlijk schrijven zij een plan om de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving te verbeteren. Dit plan geeft inzicht in de activiteiten die worden opgepakt, de organisatie, werkwijze en bijbehorende begroting. Op het moment dat dit plan kan rekenen op voldoende draagvlak, wordt de gemeente gevraagd om de benodigde middelen via een heffing bij elkaar te brengen. De opbrengst wordt uitgekeerd aan de BIZ-vereniging of stichting om de plannen te realiseren.

Deze moderne variant op de ondernemersvereniging heeft verschillende voordelen:

 • De BIZ geldt voor een langere periode waardoor het mogelijk wordt op de lange termijn te investeren
 • Collectieve, grote, investeringen komen makkelijker van de grond
 • Er worden afspraken gemaakt met de gemeente over de verantwoordelijkheden en inzet binnen het gebied
 • Alle ondernemers werken professioneel samen om hun bedrijfsomgeving te verbeteren.

De praktijk laat zien dat de BIZ hét middel is om samenwerking naar een hoger niveau te brengen, evenementen professioneler neer te zetten en meer impact te genereren voor en door ondernemers, waardoor het economisch functioneren sterk verbetert.

Door ondernemers bij elkaar te brengen en te onderzoeken waar de gemeenschappelijke deler ligt ondersteunt Seinpost als procesbegeleider het opzetten van een BIZ. Dit start met de voorbereidingsfase waarin we een kopgroep formeren, de insteek bepalen en het conceptplan schrijven. Vervolgens ondersteunen we tijdens de formaliseringsfase de daadwerkelijke oprichting en inschrijving van de BIZ bij de Kamer van Koophandel. Ook de uitvoeringsovereenkomst en de BIZ-verordening worden vastgesteld door de Gemeenteraad. Tot slot coördineren we de draagvlakmeting waar de interesse van de ondernemers voor de BIZ gepeild wordt.

Praktijkvoorbeelden

 • Hengelo (zowel de oprichting als de verlening hebben wij begeleid)
 • Eerbeek (centrum)
 • Brummen (centrum)
 • Bedrijventerrein Barneveld
 • BIZ Albert Cuyp en omgeving – Amsterdam
 • BIZ Ferdinand Bolbuurt – Amsterdam
 • BIZ Ceintuurbaan – Amsterdam
 • BIZ Van Woustraat – Amsterdam
 • BIZ Prinsheerlijk – Amsterdam

Onze specialisten: 

Object reference not set to an instance of an object.

John Bardoel

John Bardoel

Netwerker die out of the box denkt

Tel. : 06 2252 7964
Email : j.bardoel@seinpost.com