Kijk op kansen

voor economische vitaliteit en leefbaarheid

Centrumontwikkelaar

Wilt u meer grip op het centrum? Hoe zetten we samen die stap naar verbetering van de vitaliteit van het hart van de stad? Hebt u behoefte aan iemand die ‘de kar trekt’, zodat uw visie daadwerkelijk landt?

Realisatie van ambities

De ontwikkelingen in onze centra wisselen zich af in rap tempo. Om niet achter de feiten aan te lopen stellen steeds meer gemeentes een centrumvisie op. Zo’n visie moet flexibel zijn en een blik op de toekomst geven: waar staan we nu en waar willen we heen? Vaak belanden dergelijke visies onderop de stapel omdat er geen directe aanleiding voor is om actie te ondernemen. Er ontbreekt een plan van aanpak en niemand is écht verantwoordelijk. Hoe realiseer je die ambities? Een centrumontwikkelaar werkt een plan van aanpak uit en pakt de rol als kartrekker.

Centrum in beweging krijgen

Om te werken aan een prettig en vitaal centrum moet allereerst bewustzijn gecreëerd worden. Dit verbindende bewustzijn helpt om grenzen te verleggen en om de betrokkenen keuzes te laten maken. Ook als dat moeilijke of pijnlijke keuzes zijn.Een gezamenlijke en gedragen visie is volgens Seinpost van levensbelang voor de ontwikkeling van gebieden. Seinpost kiest voor draagvlak vanuit het gebied. Om beweging te krijgen in een centrum, zijn drie dingen belangrijk:

  1. De toekomstvisie en ambities inspireren
  2. Het creëren van voldoende draagvlak
  3. Een groep vormen van mensen met visie die een verschil willen maken

Onze centrumontwikkelaars werken voor zowel publieke als private opdrachtgevers. Projecten waarbij we nieuwe perspectieven hebben gecreëerd voor betrokkenen in (voormalig) verloederde en kansarme winkelgebieden. Twee cases waar we trots op zijn:  

Witte de With, Rotterdam

Een gebied dat nu bekend staat om zijn kunstboulevard en bijzondere horeca en winkels, maar eens gekenmerkt werd door drugsgebruikers en gokverslaafden. De structurele verbetering van de straat is voor een belangrijk deel te danken aan de inzet van een Wijk Ontwikkelings Maatschappij (WOM).
De achterliggende gedachte? “Een goed beheer en gebruik van het vastgoed is de sleutel tot de ontwikkeling van een wijk”, aldus de toenmalig directeur van Seinpost. Als je panden en gebouwen aankoopt, kun je een positieve ontwikkeling zelf sterk sturen. “Het is zaak om in met name de zwakke wijken te kijken wat de potenties zijn.” In elke wijk is volop kleinschalig ondernemerschap aanwezig, wat wij opsporen en activeren. “Als je de financieel-economische structuur weet te versterken en te differentiëren volgt de sociale structuur vanzelf.” 

Modekwartier, Arnhem

In 2008 werd Seinpost gevraagd om de wijkeconomie van de typische arbeiderswijk Klarendal te vernieuwen. Er was sprake van verloedering: de wijk had hoge werkloosheidcijfers en het percentage van allochtonen lag bovengemiddeld hoog. Ook was hier sprake van forse drugsproblematiek. Door te pionieren in verbinden, draagvlak te creëren onder betrokkenen, het thema van de wijk te ontdekken (mode) én in te spelen op in de stad aanwezige onderwijsinstellingen (Modeacademie) is de wijk opgebloeid tot een landelijk bekend modekwartier. In 2013 werd de Gouden Piramide, de Rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap, uitgereikt voor dit project.

Onze specialisten: 

John Bardoel

John Bardoel

Netwerker die out of the box denkt

Tel. : 06 2252 7964
Email : j.bardoel@seinpost.com
Ton Peters

Ton Peters

Ervaren generalist met gevoel voor politiek bestuurlijke verhoudingen

Tel. : 06 5346 1224
Email : t.peters@seinpost.com