Kijk op kansen

voor economische vitaliteit en leefbaarheid

Inspiratiesessies

Hoe inspireer en activeer ik de ondernemers in het centrum? Welke werkende voorbeelden zijn er in het land? Welke trends en ontwikkelingen komen er op ons af?

Hebt u binnenkort een bijeenkomst, congres of workshop en bent u op zoek naar een spreker of workshopleider? Onze adviseurs staan garant voor kennis, interactie en inspiratie. Ze hebben een eigen en eigentijdse kijk op de ruimtelijk-economische vraagstukken. Samen met de deelnemers gaan we in gesprek over oplossingsrichtingen, regelgeving en instrumentarium, maar ook over doen!

Recente bijdragen:

  • Themamiddag van Brood@Spelen over #WatNouEindeVanWinkels Een bijdrage over de effecten van de vestiging van modeketen Primark in winkelgebieden. Wat heeft dit opgeleverd voor omliggende winkels en horeca? Een expertdiscussie over de  toekomst van onze winkelgebieden.     
  • Netwerk CitymarketingEen workshop over stedelijke herverkaveling en nieuwe ontwikkelstrategieën. Hoe werkt stedelijke herverkaveling in de praktijk? Wanneer kun je het toepassen en hoe zet je dan de eerste stappen met de vastgoedeigenaren in dat gebied? Een zoektocht aan de hand van een praktijkvoorbeeld.
  • Ondernemersnetwerk De Slinger Leveren van een spreekstalmeester en een inhoudelijk specialist aan een inspiratiebijeenkomst van dit betrokken en innovatieve netwerk van Utrechtse MKB-ondernemers. Thema: gebiedsontwikkeling Nieuwe Stijl én de Omgevingswet.
  • Netwerk Citymarketing Een inspirerende lezing over gebiedstransformatie, van drugswijk naar Modekwartier Klarendal Arnhem: een concrete structurele aanpak van onderaf. 

Seinpost verzorgt inspiratiesessies voor een breed publiek: van ondernemers en vastgoedeigenaren tot ambtenaren en bestuurders.

Onze specialisten: 

Lars Pijlman

Lars Pijlman

Economische strateeg met sterke proceskwaliteiten

Tel. : 06 5141 4766
Email : l.pijlman@seinpost.com
John Bardoel

John Bardoel

Netwerker die out of the box denkt

Tel. : 06 2252 7964
Email : j.bardoel@seinpost.com