Kijk op kansen

voor economische vitaliteit en leefbaarheid

Kwaliteitsverbetering warenmarkt

Webshops hebben een grote invloed op de winkelstraat in Nederland. Dit effect is ook steeds duidelijker merkbaar op de klassieke weekmarkt. Consumenten raken daarnaast steeds verwender door een vernieuwender en afwisselender aanbod in winkelstraten. De warenmarkten in Nederland staan daarom steeds meer onder druk om aantrekkelijk te blijven voor het winkelend publiek. Want de wekelijkse warenmarkt vervult nog steeds een belangrijke functie in wijken, dorpen en steden. Veel gemeenten staan daarom voor de uitdaging om hun weekmarkt een kwaliteitsimpuls te geven en toekomstbestendig te maken.

Van ‘place to buy’ naar ‘place to meet’

Veel warenmarkten schieten tekort op het onderdeel ‘beleving’. Ze zijn vooral ingericht op het verkopen van waren, terwijl consumenten steeds meer op zoek zijn naar vermaak en dat ‘beetje extra’ bij hun winkelbezoek. De markt is hier nog te weinig op ingericht. Daarnaast vergrijst de consument op de markt sterk: er komen minder jongeren. Door deze ontwikkelingen staat de toekomst van de markt op het spel. De uitdaging is om dit te veranderen. We kijken samen met de stakeholders in uw gemeente, vanuit onze kennis over markten, naar uw markt en naar uw specifieke opgave. Deze kennis zetten we in om concrete activiteiten, van marketing en communicatie tot specifieke aanpassingen in het aanbod. Of, zoals we in Leiden voorstelden, om via een businessplan de markt meer te zien als een commerciële entiteit.

Praktijkvoorbeelden

Deze visietrajecten zetten we altijd in namens gemeentelijke overheden. Onze referenties zijn:

  • Gemeente Ede
  • Gemeente Leiden
  • Gemeente Nijmegen
  • Gemeente Gorinchem
  • Gemeente Amsterdam (Albert Cuypmarkt)
  • Gemeente Harderwijk

Seinpost is aangesloten bij de Centrale Vereniging voor Ambulante Handel (CVAH), zodat bij onze projecten gebruik gemaakt kan worden van de wederzijdse expertise.

Onze specialisten: 

Object reference not set to an instance of an object.

Object reference not set to an instance of an object.