Kijk op kansen

voor economische vitaliteit en leefbaarheid

Leegstandsaanpak

Hoe krijgen we leegstaande panden weer gevuld? Welke kansen bieden beschikbare panden voor nieuwe ondernemers, nieuwe concepten en functies? Wat is de rol van de overheid, vastgoedeigenaren en ondernemers? Welke instrumenten zijn beschikbaar?

Handvatten om winkelgebieden weer vitaal te maken

Er is veel aandacht voor de veerkracht van onze binnensteden. Vaak gaat het dan over leegstand in aanloopstraten en de noodzaak om winkelgebieden compacter te maken. Een vitale binnenstad is echter meer dan een plek met winkels: het gaat om de eigenheid van straten, special events, ontmoetingen van mensen en de samenhang van (nieuwe) functies in de hele binnenstad. Onze aanpak levert daar concrete handvatten voor.

Koers bepalen en met het gebied aan de slag

Onze aanpak is gebieds- en praktijkgericht. We richten ons niet zozeer op de beschikbare panden, maar veel meer op de potenties van de straat, het gebied. Wij scheppen voor onszelf een beeld van het DNA. In een gebiedsprofiel verwoorden en verbeelden we het ontwikkelperspectief. Daarbij houden we via de leefstijlmethodiek ook rekening met de wensen van kansrijke doelgroepen. Vaak combineren we veel verschillende sporen: het versterken van ondernemerschap, aanpak vastgoed, veiligheid & leefbaarheid, samenwerking en placemaking. Sporen met activiteiten die structuurversterkend werken en die zorgen voor creativiteit en positieve energie. Wij zoeken naar stemmingmakers en dagen hen uit.

Voor zo’n profiel putten we uit de biografie van het gebied. De ontwikkelingsgeschiedenis, karakteristieke structuren, gebouwen en bijzondere plekken geven een indruk van het karakter en het eigene van een gebied, zichtbaar en onzichtbaar. Een profiel alleen is niet voldoende, wij ontwikkelen (nieuwe) netwerken van potentiële gebruikers en begeleiden ondernemers van droom tot de opening van hun nieuwe bedrijf.

Onze rol? Wij geven richting, jagen aan en werken samen met vastgoedeigenaren, ondernemers, bewoners, politie, beleidsmakers en bestuurders. Let op! Wij zijn niet van de begeleidingscommissies, maar voor een actiegericht proces met passende coalities van betrokkenen uit het gebied die de hand aan de ploeg slaan.

Praktijkvoorbeelden

  • Ringstraten Nijmegen
  • Bloemerstraat Nijmegen
  • Initiatievenmakelaar/transformatiemanager Geleen
  • Compactiseringsaanpak centrum Venray
  • Branchering centrum Barneveld

Onze specialisten: 

John Bardoel

John Bardoel

Netwerker die out of the box denkt

Tel. : 06 2252 7964
Email : j.bardoel@seinpost.com

Object reference not set to an instance of an object.