Kijk op kansen

voor economische vitaliteit en leefbaarheid

Procesmanager omstreden voorzieningen

Wat is de beste locatie voor een omstreden voorziening? 'Past' de voorziening in een gebied? Waar zouden overlast of andere onwenselijke situaties kunnen ontstaan? Hoe wordt voorkomen dat omwonenden ‘in opstand’ komen? En hoe kan worden bereikt dat voldoende draagvlak ontstaat voor een omstreden voorziening, maatschappelijk en politiek?

NIMBY-functies: elke medaille kent een keerzijde

De (mogelijke) komst van omstreden voorzieningen (Not in my back yard, ‘NIMBY’) doet doorgaans veel stof opwaaien bij omwonenden, betrokken ondernemers en andere gebruikers van het gebied. Het kan gaan om een asielzoekerscentrum, hostels voor verslaafden, nachtopvang voor daklozen, (het verplaatsen van) tippelzones, maar ook om jongerencentra of gebedshuizen. De gemeente, die verantwoordelijk is voor de opvang en huisvesting van kwetsbare groepen, kan niet zomaar afzien van de vestiging van dergelijke voorzieningen. De zorgen van omwonenden komen echter ook niet uit de lucht vallen. 

Wij hebben ruime ervaring met het ondersteunen van gemeenten bij de locatiekeuze voor en/of inpassing van deze voorzieningen in uw gemeente. Wij zijn ervan overtuigd dat het inpassen van een omstreden voorziening zonder grote maatschappelijke en politieke onrust kan verlopen. Maar ook dat dit alleen wordt bereikt indien beide zijden van de ‘NIMBY-medaille’ uiterst serieus worden genomen. 

 

Persoonlijke benadering, transparante communicatie en leiderschap

U herinnert zich ongetwijfeld de emotionele bijeenkomsten rond asielzoekerscentra waar een constructieve discussie tussen voor- en tegenstanders niet meer mogelijk was. Wij zorgen ervoor dat ook de stilzwijgende meerderheid wordt gehoord. En dat betrokkenen weten wat de inzet is van een ieder. Keuzes maken doet pijn. Deze pijn kan worden verzacht door een zorgvuldige afweging over het wel of niet ergens passen van de locatie, het in gesprek gaan met (alle) bewoners waarbij vooraf voor een ieder duidelijk is wat nog wel en niet bespreekbaar is en staan voor de gemaakte keuzes en afspraken. Wij ondersteunen gemeenten, bewoners en de exploitanten van NIMBY-functies in dit soort trajecten. 

Goede beheerafspraken

Ons locatieonderzoek geeft een zo volledig mogelijk beeld van de feitelijke situatie met betrekking tot functionele-, ruimtelijke- en omgevingsaspecten. Indien de vestiging inpasbaar is zorgen wij voor goede (beheer)afspraken. Zo kunnen mensen met een specifieke behoefte worden geholpen en wordt voorkomen dat het woon- en leefklimaat onder druk komen te staan.

Praktijkvoorbeelden

  • Gemeente Gouda
  • Gemeente Zutphen
  • Gemeente Venlo
  • Gemeente Rotterdam
  • Gemeente Arnhem
  • GGD Utrecht
  • Stichting Welzijn Noord (Rotterdam)
  • Wijkraad Noordwest (Utrecht)

Onze specialisten: 

Lars Pijlman

Lars Pijlman

Economische strateeg met sterke proceskwaliteiten

Tel. : 06 5141 4766
Email : l.pijlman@seinpost.com
Ton Peters

Ton Peters

Ervaren generalist met gevoel voor politiek bestuurlijke verhoudingen

Tel. : 06 5346 1224
Email : t.peters@seinpost.com