Kijk op kansen

voor economische vitaliteit en leefbaarheid

Transformatieaanpak

Wat zijn kansrijke functies voor een gebied met structurele leegstand? Welke ingrepen in het vastgoed zijn nodig? Wat zijn effecten voor de vastgoedwaarde? Welke methodieken en instrumenten kunnen ingezet worden om een gebied in beweging te krijgen? En wat is hierbij de rol van vastgoedeigenaren, ondernemers, overheid, bewoners en andere belanghebbenden? Hoe organiseer je effectieve samenwerking?

Van kleur veranderen gaat niet vanzelf

Voor tal van straten en gebieden is duidelijk dat zij van kleur moeten veranderen, omdat er geen (economische) basis meer is voor de daar traditioneel gevestigde bedrijven. Langdurige of structurele leegstand en soms zelfs verloedering zijn daarvoor belangrijke indicatoren. Zo’n transitie komt vaak niet vanzelf tot stand: de partijen zijn niet altijd in staat of bereid om in beweging te komen. Wij ontwikkelen nieuwe perspectieven die als basis dienen voor transformatie.

Potenties als vertrekpunt

Door het uitvergroten van de potenties van een plek krijg je een nieuw perspectief. De kwaliteiten van een pand, de sterke punten van een straat en de betekenis voor de wijk en de plaats als geheel zijn daarbij relevante invalshoeken. Hieruit volgen de kansen voor leegstaande winkels en bedrijfshuisvesting. Er kan perspectief zijn voor nieuwe vormen van dienstverlening, ambachten, zorgconcepten, woningen voor ouderen, starters, etc. Veelal werken we met voorbeeldplattegronden en artist impressions om de mogelijkheden inzichtelijk te maken. Wist u dat er bouwkundig vaak nauwelijks beperkingen zijn? Door in te zoomen op de mogelijke effecten voor de vastgoedwaarde wordt duidelijk welke investeringen nodig zijn (of te rechtvaardigen zijn) om de transformatie in te zetten.

Proces minstens zo belangrijk als de inhoud

Vaak zijn er veel partijen, met verschillende - soms zelfs tegenstrijdige - belangen en verschillende beelden over het perspectief van gebieden. De eerste stap is al gezet wanneer een kopgroep van eigenaren beseft dat niets doen geen optie is. Dit worden vaak de ambassadeurs voor de gezamenlijke aanpak. Daarbij gebruiken we vernieuwende instrumenten als stedelijke herverkaveling of de vastgoedontwikkelingsmaatschappij om het samenwerken te organiseren.

 

Praktijkvoorbeelden

  • Transformatieaanpak Wilhelminastraat Emmen
  • Transformatieaanpak Bloemerstraat
  • Transformatiemanager Geleen
  • Nieuwe woonmilieus in leegstaande winkelgebieden, Stadsregio Rotterdam (in samenwerking met Marco Henssen Architecten)
  • Transformatieaanpak Riegerstraat Maassluis
  • Transformatieaanpak Oranjestraat Schiedam
  • Stedelijke herverkaveling Voorstraat Dordrecht
  • Modekwartier Klarendal Arnhem
  • WestKracht13! Arnhem

Onze specialisten: 

Object reference not set to an instance of an object.

John Bardoel

John Bardoel

Netwerker die out of the box denkt

Tel. : 06 2252 7964
Email : j.bardoel@seinpost.com