Kijk op kansen

voor economische vitaliteit en leefbaarheid

Winkelstraatmanager / centrummanager

Hoe versterk je duurzaam een winkelgebied? Hoe zorg je ervoor dat partijen in een winkelgebied zich gezamenlijk inzetten voor het versterken van het economisch functioneren? Kortom: hoe maak je samen succes?

Samen werken aan aantrekkelijke winkelgebieden

Wij geloven dat winkelgebieden sterker worden door de behoefte van de klant leidend te maken. Wil een gebied er in slagen om de kritische consument te binden, dan moeten partijen professioneel samen gaan werken.

Vier pijlers onder onze aanpak

De basis bestaat uit bewustwording bij ondernemers over de huidige situatie in een gebied. Dit onderzoeken we bij voorkeur door allereerst de consument naar zijn of haar mening en oordeel te vragen. We brengen met ondernemers, vastgoedeigenaren of bewoners uit het gebied de huidige zwakke en sterke punten in beeld. Dat doen we ook met de kansen en bedreigingen op de langere termijn. Die gezamenlijke ambitie vertalen we in concrete en meetbare doelstellingen en een samenhangend uitvoeringsprogramma. Vanuit een gedragen ‘ondernemingsplan’ gaan we aan de slag. Naast de activiteiten zijn hierin de organisatie en financiering uitgewerkt. Een stevige langjarige basis vanuit een bedrijveninvesteringszone heeft onze voorkeur.

Samenwerking

Vervolgens passen we twee parallelle strategieën toe. Allereerst, samenwerking (versterken zelf-organiserend vermogen). Vanuit de gezamenlijke analyse van een gebied worden kansen en vraagstukken herkenbaarder. Dit verhoogt de motivatie bij partijen om zich in te zetten voor het gebied. We werken vanuit een professionele organisatiestructuur waarbij partijen vanuit het veld op strategisch, tactisch en operationeel niveau meedenken en vooral meedoen.

Vastgoed

Daarnaast zien we vastgoed als sleutel om een winkelgebied een boost te geven. Dit betekent dat we de branchering versterken door nieuwe ondernemers naar het gebied te brengen. Ook stimuleren we vastgoedeigenaren om te investeren in de huurders (via ingroeihuur bijvoorbeeld) en de panden. Indien nodig zetten we instrumenten in als stedelijke kavelruil, een stimuleringsregeling of vastgoedontwikkeling. In kwetsbare gebieden zien we dat er vaak ook sprake is van een veiligheidsprobleem waarvoor we een gerichte aanpak inzetten. 

Om de consument uit te nodigen meer en langer een gebied te bezoeken, brengen we door middel van branding het onderscheidende vermogen van de straat bij de consument voor het voetlicht. Samen met ondernemers brengen we het verhaal door onder meer de inzet van social media en marketing.

Praktijkvoorbeelden

  • Ringstraten Nijmegen
  • Centrummanagement in plaatsen als Budel, Veldhoven, Helmond
  • Diverse Bedrijveninvesteringszones in dorpscentra, binnensteden en winkelstraten

Onze specialisten: 

Object reference not set to an instance of an object.

John Bardoel

John Bardoel

Netwerker die out of the box denkt

Tel. : 06 2252 7964
Email : j.bardoel@seinpost.com